Itzulpen Saila. Bilduma

Argitaratua: Tuesday, 22 January 2019, 11:15 AM
Itzulpen Saila

Zenbakia

Egilea

Izenburua

Urtea

1

M. Daigle

Adinaren eragina bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan

1984

2

H. Holec

Autonomia bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan

1984

3

H. Hauge, M. Borot eta M. Vielmas

Hizketarako jokoak

1984

4

R. Richterich eta J. Chancerel

Nola ezagutu bigarren hizkuntza ikasten ari den helduaren beharrak

1984

5

D. Willis et al.

Bideoa hizkuntzen irakaskuntzan

1985

6/7

G. Dalgalian, F. Weiss eta S. Lieutaud

Irakasleen prestakuntza hizkuntzen irakaskuntza berrian

1985

8

J. Walz

Hizkuntza arrotzetako hutsegiteak zuzentzeko teknikak

1985

9

W. Littlewood

Hizkuntz irakaskuntza komunikatiboa: sarrera bat

1986

10

W. Littlewood

Hizkuntza arrotzen eta bigarren hizkuntzaren ikaskuntza

1986

11

P. Ur

Eztabaida erabilgarriak

1986

12

F. Weiss

Joko eta ekintza komunikatiboak hizkuntz klasean

1986

13

A. Dagenais

Irakaskuntz teknikak frantsesa bigarren hizkuntza gisa irakasteari egokituak

1987

14

D. Larsen-Freeman

Teknikak eta printzipioak hizkuntz irakaskuntzan

1987

15

D. L. Fried-Booth

Proiektugintza

1987

16

E. Williams

Irakurketa hizkuntz klasean

1987

17

M. Lewis eta J. Hill

Hizkuntz irakaskuntzarako teknika praktikoak

1988

18

S. Rixon

Entzumena lantzen

1988

19

A. Harrison

Hizkuntz testak

1988

20

J. Rubin eta I. Thompson

Nola izan hizkuntz ikasle arrakastatsua

1988

21

J. A. van Ek

Hizkuntza arrotzen ikaskuntzarako helburuak I. liburukia: mailak

1989

22

J. A. van Ek

Hizkuntza arrotzen ikaskuntzarako helburuak II. liburukia: nondik-norakoak

1989

23

J. Morgan eta M. Rinvolucri

Hiztegia lantzen

1989

24

J. Norrish

Hizkuntz ikasleen erroreak

1989

25/26

P. Bogaards

Gaitasuna eta afektibitatea hizkuntza arrotzen ikaskuntzan

1990

27

R. Clark eta M. Jerald .

Hizkuntza bizitzatik ikasi

1990

28

B. Hill

Bideoari bere mamia ateratzen

1991

29

L. Schiffler

Hizkuntza arrotzak elkarreraginean irakasteko

1991

30

W. Marton

Hizkuntzak irakasteko metodoak

1991

31

M. Zock

Arianaren haria edo testuaren gramatikak ama-hizkuntzan nahiz hizkuntza arrotzean pentsatutakoaren antolamendu eta adierazpenaren gida gisa

1992

32

A. Wright

Hizkuntzak ikasteko irudiak

1992

33

J. P. Bronckart

Hizkuntzaren zientziak: irakaskuntzarako desafioa?

1993

34

E. W. Stevick

Arrakasta hizkuntza arrotzetan. Zazpi ikaslek nola lortu duten

1993

35

D. Little (bil.)

Sarbide zuzeneko sistemak hizkuntz ikaskuntzan

1993

36

C. Cornaire

Irakurketa hizkuntzen irakaskuntzan. Gogoeta batzuk.

1994

37

D. Nunan

Hizkuntzak irakasteko metodologia

1995

38

J. M. Aymà-Aubeyzon

Hizkuntz normalizazioari buruz esaten ez dena

1996

39

P. Bogaards

Hiztegia hizkuntza arrotzen ikaskuntzan

1998

40

R. V. White

ELT curriculuma: diseinua, berrikuntza eta gestioa

1998

41

J. Willis

Atazatan oinarritutako ikaskuntzarako lan-markoa

1999

42

P. Cyr

Estrategiak bigarren hizkuntza baten irakaskuntzan

2000

43

M. Lewis

Planteamendu lexikala: ELTren egoera eta etorkizunerako proposamena

2001

44

J. G. Gebhard eta R. Oprandy

Hizkuntz irakaskuntzaren gaineko kontzientzia. Usteak eta jardunak esploratzeko gida

2002

45

Z. Dörnyei

Motibazio-estrategiak hizkuntz ikasgelan

2003

46

S.Feez

Testu bidezko syllabus diseinua

2004

47

L. Van Lier

Elkarreragina hizkuntza curriculumean

2005

48

Z. Dörnei eta T. Murphey

Talde-dinamika hizkuntz ikasgelan

2006

49

B. Van Patten

INPUTetik OUTPUTera. Bigarren hizkuntzaren eskurapena. Irakasleentzako  gidaliburua

2007

50

J. Floderwew eta L. Miller

Entzumena bigarren hizkuntzan. Teoria eta praktika

2009

51

P. Ur

Hizkuntza irakaskuntzako ikastaroa. Praktika eta teoria

2010

52

D. Larsen-Freeman

Hizkuntza irakastea. Gramatikatik gramatikamenera

2011

53

D. Cassany

Sustraietatik zerura

2013

54 S. Thornbury

Nola irakatsi berba egiten 2015

55

G. Díaz Maggioli

Hizkuntza-irakaslea: irakaskuntzarako eta ikaskuntzarako gaitasun metodologikoa

2018

 56  J. Scrivener  Ikasgela kudeatzeko teknikak  2018