Eztabaida erabilgarriak

Argitaratua: Saturday, 13 December 1986, 12:15 PM
Itzulpen Saila 11

Liburu honetan ingelesa hizkuntza arrotz bezala irakastearen aspektu konkretu bat tratatzen da: jariotasunaren praktika. Hizkuntza kreatiboki, azarritasunez, era pertsonal batean erabiliz, ikasleak ikasgelan hitz egitera bultzatu ahal izateko zenbait bide iradokitzen du. Erabilera hau bideratzeko bitartekoari eztabaida deitzen zaio, hitz hau oso zentzu zabalean hartuz. Lehen atalean, eztabaida on baterako ezinbestekoak diren elementu batzuk isolatzen eta hauei buruz jeneralizatzen saiatu naiz; elementu hauetako batzuk oso ezagunak dira eta berorietaz asko idatzi da (mintzagai interesgarriak, talde-lana, rol-jokoa}, beste batzuk, berriz, ia baztertuak egon dira (eginkizuna interes-zentro bezala, prozesuaren antolaketa). Bigarren atala, eztabaida-jarduerei buruzko adibide praktikoek osatzen dute. Adibide hauek zuzenean edo zeharka nik probatu eta eraginkor aurkitu ditudan ariketetan oinarrituak daude. Ideia honetako asko, ingelesean aski aurreratuak dauden ikasleei irakasteko aproposak dira; hots, hizkuntz institutu eta unibertsitateetako erdi-mailako taldeentzat eta hauek baino aurreratuagoentzat eta irakasmaila ertainetako eskoletako talde altuenentzat.

Ideia horietako batzuk, ordea, oinarrizko eta behe-mailako klaseetan arrakastaz erabil daitezke eta hala adierazi dut zegokion lekuetan.

Liburuaren bukaeran, Bibliografia eta Indizea aurki daitezke. Bibliografia hautetsia da; honen helburua irakasleari ikasgelako eztabaidak planeatzen, prestatzen eta egikaritzen lagun diezaioketen emendiozko irakurketak iradokitzea da; liburuak eta artikuluak alfabetikoki ez, baizik eta gaiaren izenburuaren arabera aurkezten dira, beren edukiari eta erabilerari buruzko azalpen laburrekin. Indizea, liburuan deskribatzen diren jarduera guztien zerrenda alfabetikoa da soilik.

HABEren liburutegian