Hizkuntzak irakasteko metodoak

Argitaratua: Thursday, 26 December 1991, 12:30 PM
Itzulpen Saila 30

Asko ikas daiteke hizkuntz irakaskuntz-ikaskuntzei buruzko jarrerez prozesu pedagogiko eta pertsonala zein metaforaren bidez deskribatzen den aztertuz. Irakasle eta ikasle belaunaldi batentzat "arana" zen baliozko metafora. Hizkuntza "arauen mende" zegoen eta, beraz, irakaskuntzak eta ikaskuntzak jarduera arautuak behar zuten izan: prozesua bat zetorren objektuarekin. Objektuaz ditugun pertzepzioen isla hau, praktikan ez da aldatu: metafora aldatu da. Orain "estrategiaz" mintzatu ohi gara; komunikatzea, hizkuntza estrategiaz erabiltzea da. Era bertsuan (baina baita nahasgarrian ere, azken batean), ikastea ere "estrategiazkoa" da -ikasleek beren estrategiak erabiltzen dituzte aurrean aurkitzen dituzten komunikazio arazoak soluzionatzeko.

Zoritxarrez, ez dago batere argi gaur egun gehiegizko erabili ohi den termino hau, berez, irakaskuntza (irakaskuntza estrategia), ikaskuntza (ikaskuntza estrategia) eta komunikazioa (komunikazio estrategia) hitzekin ondo datorren. Zehaztu eta argitu egin behar ditugu metaforak.

Horixe egiten du Waldemar Martonek miresgarriki, Language Teaching Methodology Series-eko azken emaitza honetan. Lau irakaskuntza estrategia bereizten ditu, eta bakoitza besteekin erlazionatzen, aukeran dauden eta hizkuntz irakasleak behar dituen irakaskuntza moduen deskribapen orokorra emateko. Irakaskuntza estrategia hauekhurrenez hurren, ikasgelako prozedura jakin batzuk argitzen dituzte. Hortaz, bakoitzak bere ondorio pedagogikoa du. Prozedura hauek prozesu kognitibo jakin batzuk sortarazten dituzte ikasleagan, eta hauek denek laguntzen dute haren ikaskuntza estrategian. Prozedura eta prozesu hauen helburua ikaslearen komunikazio-gaitasuna, komunikazio-estrategiak hobetzea da. Hartara, "metodoak" ez dira soilik irakasteko amarruak, argi eta garbi zehaztutako printzipioak baizik, hizkuntz irakaskuntzaren curriculum baten oinarri sendoa izateko modukoak, irakaskuntza ikaskuntzarekin, eta bi hauek ikaslea hizkuntza arrotzean ulertaraz dezaten gero eta ahalmen handiagoarekin lotuz.

HABEren liburutegian