Hizkuntz irakaskuntzarako teknika praktikoak

Argitaratua: Thursday, 15 September 1988, 11:45 AM
Itzulpen Saila 17

Liburu hau ez da teorikoa. Zuk berehalakoan erabil ditzakezun ideia praktiko eta tekniken bilduma bat da, zure irakaskuntza eraginkorragoa eta atseginagoa izan dadin, bai zuretzat eta bai zure ikasleentzat. Liburu hau ez daga metodo bat edo planteamendu batean oinarritua. Ez dugu uste ongi irakasteko modu bakarra dagoenik. Iradokizun guztiak guk irakasle gisa izan dugun esperientzian oinarrituta daude. Ideiak ere sartu ditugu, egoera desberdin askotan irakasle askorentzat balio dutela ikusi dugunez.

Irakaskuntza egoerak desberdinak dira. Adibidez, beharbada zuk azterketa jakin batetarako prestatu behar dituzu ikasleak, hortaz, denbora bat eman beharko duzu azterketa teknikak ikasten. Irakasle guztiak kexu dira, nahi luketen gauza guztiak egiteko denborarik ez dutela eta. Zuk nahi duzuna, ikasleek behar dutena eta egoerak eskatzen duenaren arteko konpromezu batzuk nahitaezkoak dira.

Horrelakoetan, zure erabakietan eragina izan beharko luketen bi gida-printzipio ditugu: hizkuntz irakaskuntza hizkuntz ikaskuntzaren lagungarri bar dela, eta ikasleei aurrerapena ematen laguntzen dieten gauzak direla benetan garrantzia dutenak: eta bestalde, hizkuntza, beste ezer baino gehiago, komunikazioa dela. Ikasleei hizkuntza erabili eta hobeto komunika arazten dieten jarduerak dira eragin behar direnak. ikasleek hizkuntza "ezagutzen" dutela adierazten digutenak baino. L

Lburuaren lehenengo bi kapituluek erreferentzi orokor bat ematen digute ondoren datozen ohar konkretuentzat. Printzipio orokor hauek ere. ordea, praktikoak dira teorikoak baino.

Ez zaitugu oharrak irakurtzera bakarrik animatzen, baizik eta bertan ematen diren ideiak aurrera eramaten saiatzera. Gehienek ongi funtzionatuko dizutela espero dugu, baina baliteke batzuetan hala ez gertatzea, eta batzuk zuretzat eta zure situaziorako egokitu beharko dituzu. Halere, ohar guztiek, zer eta nola irakasten ari zaren eta, garrantzitsuena, zergatik egiten dituzun gauzak horrela kontura zaitezen, laguntzea espero dugu.

Irakasle gutxik , nahiz eta irakasten luzaroan aritu, egiten dituzte gauzak egin ditzaketen bezain ondo. Denok behar dugu noizean behin atzera begiratu eta azterketa bat egin. Liburu honek horretan lagunduko dizulakoan gaude.

HABEren liburutegian