Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA)

Argitaratua: Wednesday, 17 January 2024, 11:52 AM
Itzulpen Saila 58

2020. urtearen hasieran mundu osoan izandako COVID-19aren pandemiak eragin handiena izan zuen sektoreetako bat hezkuntza izan zen, eta erakundeek, irakasleek, ikasleek eta familiek teknologia bidez ikasteko modu berri batera egokitu behar izan zuten. Hizkuntzen irakaskuntzaren eremuan, larrialdi globaleko egoera horrek aldaketa esanguratsua eragin zuen irakaskuntzaren ekosistema tradizionalean; izan ere, ordura arte, batik bat, aurrez aurreko eskoletan oinarritzen zen, eta teknologia osagarri gisa erabiltzen zen irakaskuntza-prozesuan.

Testuingurua hori izanik, liburu honen oinarria ez da soilik pandemia-garaian izandako trukea, hizkuntzak irakatsi eta ikasteko prozesuan urteetan erabili izan diren esperientzia, egokitzapen, birformulazio eta tekniken elkartrukea, baizik eta, haratago joan, eta ikasitako ikasgaiak agertzen ditu, eta Adimen Artifizialeko (AA) prototipo eta aplikazio bidezko hizkuntza-irakaskuntzaren etorkizunera bideratzen du arreta.

Liburua lau zatitan banatzen da:

1. zatia. Teknologia-beharrak planifikatzea

Lehenengo atalean, teknologiak bideratutako irakaskuntzaren plangintza da ardatz, behar teknologiko nagusien ikuspuntutik begiratuta: curriculum-beharrak, behar praktikoak eta behar metodologikoak.

2. zatia. Irakaskuntza eta ikaskuntza pertsonalizatzea

Bigarren atalean, irakaskuntza nola pertsonalizatu aztertzen da, eta teknologia zuzenean lotzen da egokitzeko gaitasunarekin, motibazio-beharrak asetzeko gaitasunarekin, aldagai garrantzitsuak –hala nola antsietatea eta interakzioa– kudeatzeko gaitasunarekin, eta ebaluazioan eta feedbackean esku-hartze pedagogikoak egiteko gaitasunarekin, betiere ikasgelan dauden ikaskuntza-profilak kontuan hartuta.

3. zatia. Baliabide teknologikoak inplementatzea

Hirugarren atalean, ingurune teknologikoetan ikaskuntza-esperientzia maximizatzeko tresnak eta baliabideak nola inplementatu aztertzen da, bai jardun biko irakaskuntzan, online irakaskuntzan edo ikasgela irauliaren ikuspegia duen irakaskuntzan, bai hizkuntza-murgilketako ingurune birtualetan. Hizkuntza-trebetasun digitalak garatzeari eta ingurune birtualetan pedagogia ludikoa aplikatzeari ematen zaie garrantzia.

Epilogoa. Teknologiak bideratutako agertoki berriak

Adimen Artifizialak hizkuntzen irakaskuntzan eskaintzen dituen agertoki berrien ezaugarriak lantzen dira eta AAk izan ditzakeen aplikazioak aztertzen dituzte, tresna horien irisgarritasun orokorrari bereziki erreparatuta, eta teknologia horren egitekoa definitu behar dela aipatuta, eraginkortasunari eta etikari dagokienez.


https://doi.org//10.54512/IS58-2024

Open Access
: liburua oso-osorik dago eskura, pdf formatuan eta CC (by-nc-nd) lizentziapean.

HABE liburutegian


Beste eduki interesgarriak

Miren Dobaran

"Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik AAra" liburuaren aurkezpena (1): Miren Dobaran

2024ko urtarrilaren 26an aurkeztu zen Itzulpen Saila bildumako "Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA)" liburua. Hizkuntza Politikarako sailburuorde den Miren Dobaranek eta liburuaren editore izan diren Javier Muñoz-Basolsek eta Mara Fuertesek hitz egin zuten saioan. Sarrera honetan, grabatutako bigarren bideoa dago.
Javier Muñoz-Basols eta Mara Fuertes

"Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik AAra" liburuaren aurkezpena (2): Javier Muñoz-Basols eta Mara Fuertes

2024ko urtarrilaren 24an aurkeztu zen Itzulpen Saila bildumako "Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA)" liburua. Hizkuntza Politikarako sailburuorde den Miren Dobaranek eta liburuaren editore izan diren Javier Muñoz-Basolsek eta Mara Fuertesek hitz egin zuten saioan. Sarrera honetan, grabatutako bigarren bideoa dago.
Itzulpen Saila 58

Online ikastaro bat planifikatu eta garatzeko jarraibideak

Itzulpen Saila 58. zenbaki moduan argitaratu zuen HABEk 2024an "Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA)" erreferentziazko liburuaren euskarazko bertsioa. Sarrera honetan, Marta González-Lloret hizkuntzalaritza aplikatuko katedradunak idatzitako "Curriculumaren plangintza eta garapena ingurune birtualetan"izenburupeko 2. kapituluaren ideia nagusi batzuk nabarmenduko dira. Izan ere, online ikastaroak, jardun bikoak edota teknologiaren osagaia duten ikastaroak planifikatu eta garatzean kontuan hartzeko jarraibideak eskaintzen ditu kapitulu honetan. Gaia irakurlearen interesekoa bada, arretaz irakurri kapitulu osoa, merezi du-eta.
Itzulpen Saila 58

Itzulpen Saila 58 sarbide irekian (OA)

Adierazitako asmoari jarraikiz, Itzulpen Saila bildumako 58. zenbakia ere sarbide irekian jarri berri du HABEk. Hala, interesaturik dagoen ororen esku dago liburu osoa Irakasbil webgune honetan, pdf formatuan eta "Creative Commons by-nc-nd" lizentziapean (Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe).
Itzulpen Saila 58

Antsietatea eta ikaskuntza birtuala

Itzulpen Saila 58. zenbakian argitaratu zuen HABEk 2024an "Teknologiak bideratutako hizkuntzen irakaskuntza. Justizia sozialetik adimen artifizialera (AA)" erreferentziazko liburuaren euskarazko bertsioa. Sarrera honetan, Zsuzsanna Bárkányi irakasleak idatzitako "Antsietatea eta ikaskuntza birtuala" izenburupeko 6. kapituluaren zenbait ideia nagusi azaleratuko dira; nagusiki, praktikarako gomendioak. Izan ere, antsietateak eragotzi egiten du ikasleek ekoizpeneko jardueretan parte hartzea eta frogatuta dago batzuetan ikasleek, nahiz eta ahozko ekoizpeneko jarduerak egin, askotan ez dituztela partekatzen, ondo ez hitz egiteko beldurragatik. Halaber, ikerketaren emaitzek erakusten dute, atzerriko hizkuntza batean ahoz adieraztean antsietatea gutxitzen duten testuinguruak eta estrategiak egon arren, ez dagoela antsietatea minimizatzen duen ikaskuntza-testuingururik. Ondorioz, irakasleek antsietatea ikasprozesuaren aldagaitzat kontuan hartu behar dute eta hura kudeatzen jakin irakaskuntza-maila eta -testuinguru guztietan.