2016 Competencia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje

Argitaratua: Friday, 3 March 2017, 1:21 PM
Miramar jauregia

15 emanaldik osatzen dute “Competencia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje" 2016ko uda ikastaroa, HABEk eta EHUk lankidetzan eratua, eta Gabriel Díaz Maggioli, Uruguaiko  Hizkuntz Politiketako koordinatzaile orokorrak eskainia.

1. Hizkuntzen irakaskuntzaren metodoak eta joerak ulertzeko esparrua. Un marco para la comprensión de los métodos y tendencias en la enseñanza de lenguas.
2. Hizkuntzak irakasteko metodoen bilakaera. La evolución de los métodos de enseñanza de lenguas.
3. Atzerriko hizkuntzak ikasi edo eskuratzen dira? Las lenguas extranjeras, ¿se adquieren o se aprenden?
4. H1 irakaskuntza-testuinguru formaletan ikastea. Aprender L1 en contextos formales de enseñanza.
5. H2 testuinguru formaletan ikastea. Aprender L2 en contextos formales
6. Hizkuntzen ikaskuntzaren testuinguru psikologikoa. El contexto psicológico del aprendizaje de lenguas.
7. Hizkuntzen ikaskuntzari buruzko ikuspegi garaikide batzuk. Algunos enfoques contemporáneos en el aprendizaje de lenguas.
8. Ikasleek ikaskuntza autokudeatzea eta bitartekotza irakaskuntzaren funtsezko estrategia gisa. La autogestión del aprendizaje por parte de los aprendices y las mediación como estrategia primordial de enseñanza.
9. Ikasleen lanean oinarritutako ikuspegiak. Kultura faktorea. Enfoques centrados en el desempeño de los aprendices. El factor cultura.
10. Hizkuntzen makrogeruzen kudeaketa ikuspegi garaikideetan. La gestión de las macrodestrezas lingüísticas en los enfoques contemporáneos.
11. Gelako metodoak eta kudeaketa. Los métodos y la gestión del aula
12. Ikasteko materialak. Los materiales de aprendizaje.
13. Irakaslea ulertzea. Comprender al docente.
14. Teknologiaren eginkizuna hizkuntzen irakaskuntzan eta ikaskuntzan. El papel de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.
15. Pragmatismo informatuaren aldeko esparru metodologiko baterantz. Hacia un marco metodológico que aboga por un pragmatismo informado.

Beste eduki interesgarriak

Itzulpen Saila 55

Hizkuntza-irakaslea: irakaskuntzarako eta ikaskuntzarako gaitasun metodologikoa

HABEk eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako 19. Uda ikastaroaren ondorio bat da obra hau. Hala, Itzulpen Sailaren baitakoa den arren, Gabriel Díaz Maggioli irakasleak HABEk plazaratzeko propio idatzitako liburua da. 2014an izan zuen sorburua, Joanba Bergarak (garai hartan HABEko Prestakuntza ataleko arduraduna zenak, hain zuzen) egilearekin harremanetan jartzea erabaki zuenean, eta elkarrekin hizkuntza-irakasleen gaitasun metodologikoa garatzeko proposamena definitzen hasi zirenean. Gaitasun hori, hain justu, hizkuntza-irakasleek beren ikasleen ikaskuntza-premiak asetzeko behar dituzten metodoak, teknikak, ikuspegiak eta paradigmak aukeratzeko duten trebetasuna da.