Podcast bat bitartekotzari buruz (Carmen Ramosi elkarrizketa LdeLenguan)

Argitaratua: Friday, 7 October 2022, 8:33 AM
LdeLengua

Gurean ezaguna dugun Carmen Ramos izan da L de Lengua podcastaren 146. zenbakian elkarrizketatua; bitartekotza izan dute hizpide.

Argigarria da Carmen Ramosek nola azaltzen duen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu osagarrian ageri den ulermenaren, ekoizpenaren, elkarreraginaren eta bitartekotzaren arteko harremana (Europako Kontseilua, 2022, 34. or.); bestalde, bitartekotza-jardueren ezaugarriak azaltzen ditu (ongi testuinguruan jarriak egon behar dutela, lan-prozesuaren andamiatzea erregula daitekeela mailaren arabera edota xede den taldea definituta izan behar dela). Era berean, honako hau azpimarratzen du:

  1. Ikasleek erabakiak hartu behar dituztela (laburpena egingo duten, PPTa…) eta, horretarako, informazio osoa eduki behar dutela.
  2. Ekintza soziala dela.
  3. Enpatia eduki behar dela (bestearen lekuan jarri behar dela) eta bitartekariaren ardura ere badela komunikazio eraginkorra lortzea.

Gero, bitartekotza-jardueretan gramatika eta lexikoa nola landu azaltzen du: Carmen Ramosen arabera, abantaila handiena da fenomeno gramatikalak lotu egin behar direla testuinguruarekin eta, ondorioz, esanahiarekin (eta ez genituzke landuko, adibidez, forma gramatikalak testuinguru hipotetiko batean, baizik eta testuinguru oso zehatz batean, eta jardueraren prozesu didaktikoan beharrezkoa den aldamioak eman. Lexikoa lantzeko, hasieran, ikasleak girotu egin behar dira gaiarekin (testuak irakurriz, bideoren bat ikusiz, aldez aurretik zenbait hitz hautatuz, beraiek bilatuz, beraiek definituz…). Jarduera berberak, baina azken emaitza bitartekotza izango da.

Bukatzeko, gomendio batzuk ematen ditu:

  • Bitartekotza-ariketak diseinatzeko, arretaz irakurtzeko EEMBaren LOa, zeren eta oso deskriptore egokiak eskaintzen baitira.
  • Lauki bat dago bitartekotza-jarduerei buruzkoa, zerikusi duena testuen bitartekotzarekin, komunikazioaren bitartekotzarekin eta komunikazio-estrategiekin. Ideia asko ematen ditu.
  • Adolfo Sánchez Cuadradoren liburuak ere (Mediación en el aprendizaje de lenguas [Irakasbileko foroetan aipatua]) bitartekotza-jarduerak eta ebaluazio-irizpideak eskaintzen ditu.

Erreferentzia

Herrera, F. (esataria). (2022, irailaren 23a). LdeLengua 146, la mediación en el aula de español. [Podcasta]. L de Lengua. https://eledelengua.com/ldelengua-146-la-mediacion-en-el-aula-de-espanol/


Beste eduki interesgarriak

L de lengua

Bitartekotza interlinguistikoa eta itzulpen pedagogikoa

"L de Lengua"-ren 117. podcastean, Adolfo Sánchez Cuadrado eta Inma Pedregosa izan dira gonbidatuak; landutako gaia, berriz, "La mediación interligüística y la traducción pedagógica en el aula de ELE". Bitartekotza interlinguistikoa eta intralinguistikoa zer den azaldu dute, eta lehendabizikoaren esparrukoa den itzulpen pedagogikoaz ere mintzatu dira.
Adolfo Sánchez Cuadrado

Bitartekotza interlinguistikoa ELE eskolan: itzulpen pedagogikoaren erabilerak

Itzulpena ez da urte luzeetan begi onez ikusi hizkuntzen ikaskuntzan, baina ageriago edo ezkutuago, erabilia izan da eskolan. Hori horrela, egungo testuinguruan itzulpenak hizkuntzak ikasteko duen edota izan dezakeen egitekoa eta erabilera pedagogikoa ari dira berraztertzen sakon. Adibide gisa, 2001eko Europako Erreferentzia Marko Bateratuan sartu ziren jada bitartekotza-jarduera eta estrategiak (ahozko interpretazioa, idatzizko itzulpena, hizkuntza berean egindako laburpena eta parafrasia, besteak beste). Azken batean, XXI. mendeko hizkuntza-ikasleak gaitasun komunikatiboa garatzea izen behar du itzulpen pedagogikoaren (eta, hedaduraz bitartekotza interlinguistikoaren) benetako funtzioa.
Les cahiers du GERES

Bitartekotza, hizkuntza ikasteko komunikazio-modu gisa eta gaitasun profesional gisa

Carmen Ramos eta Pilar Salamanca irakasleek bitartekotza gaiaz komunikazio bat aurkeztu zuten GERES (Groupe d'Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité) taldeak 2018ko ekainean antolatutako nazioarteko topaketetan; talde berak argitaratutako aldizkariaren 11. zenbakian dago jasota artikulu gisa.
Foro de profesores de ELE

“La mediación lingüistica y cultural: de la teoria a la práctica en el aprendizaje de español como lengua extranjera” artikuluaz (Mendizábal de la Cruz, N.)

Valentziako Unibertsitateko “Foro de profesores de E/LE” aldizkariaren 2022ko 18. zenbakian argitara emandako artikulu honetan, bitartekotzari buruzko definizioari dagozkion alderdiak berrikusi ditu Nieves Mendizábal de la Cruz irakasleak. Gaitasun komunikatiboaren kontzeptua zabaltzeko beharra aipatu du egileak, eta, era berean, gaztelania atzerriko hizkuntza gisa irakasterakoan bitartekotza-estrategiak txertatu behar direla adierazi. Horretarako, zenbait proposamen didaktiko eskaini ditu.