e-Hizpide 100

Argitaratua: Friday, 1 July 2022, 12:24 PM
Jokin Azkue Arrastoa

e-Hizpide 100. zenbakia. Hitzaurrea

 • Argitalpenak
 • Sortua: 2 July 2022
 • Bisitak: 188
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

HABEren zuzendari nagusi den Jokin Azkue Arrastoak idatzitako hitzaurrea.

- e-Hizpide, 100. zenbakia

- Iragana

- Oraina eta geroa

https://doi.org/10.54512/WKGZ1555

Sara Robles Ávila

Ahozko adierazpena eta elkarreragina bigarren hizkuntzen eskoletan: deskriptoreen eskalak programaziorako eta orientazio didaktiko eta metodologikoak

 • Argitalpenak
 • Sortua: 27 September 2022
 • Bisitak: 171
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Artikulu honetan, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko proposamenen azterketa exegetikoa egingo dugu, Liburu osagarriaren bertsio eguneratuan, bigarren hizkuntzen ikasleen ahozko ekoizpen-jarduerekin lotuta, eta zehazki ahozko adierazpenarekin eta elkarreraginarekin. Bi jarduerak eta horiek egiteko aktibatu behar diren estrategiak labur azaldu ondoren, argi eta garbi eta azaletik iruzkinduko ditugu hizkuntza-gaitasunaren sei mailetako bakoitzerako deskriptoreak: komunikazio-jarduera horiek garatzeko orientazio didaktikoak eta gomendio metodologikoak erakutsiko ditugu, Europako Kontseiluaren dokumentu eguneratuaren gomendioei jarraikiz; ahozko ekoizpen- eta elkarreragin-jardueren planifikazioa planteatuko dugu; eta, azkenik, jardunbide egokien dekalogoa eskainiko dugu.

https://doi.org/10.54512/WHVY6840

Brooks et al.

Ikaskuntzarako atzeraelikadura-matrize bat

 • Argitalpenak
 • Sortua: 23 August 2022
 • Bisitak: 391
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Ikerlan honetan, jada ezarrita dagoen atzeraelikadura-eredu bat erabili da marko gisa (Hattie eta Timperley, 2007), lehen hezkuntzako goi-zikloan zer atzeraelikadura-maila izaten den aztertzeko. Emaitzek erakutsi dutenez, atzeraelikadura, batez ere, atazetara bideratzen da, eta, bestalde, aurreraelikatzea da –ikaskuntzaren hurrengo urratsei buruzko informazioa ematea, alegia– eskoletan gutxien erabiltzen den atzeraelikadura-mota. Ikerketa eta aurkikuntzak oinarritzat hartuz, autoreek atzeraelikadura-matrize kontzeptual bat proposatu dute, ikerketaren eta praktikaren arteko zubi-lanak egiten dituena, atzeraelikadurak hobekuntza sustatzeko.

https://doi.org/10.54512/PSOK9612

Jatorrizko argitalpena:

Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. Australian Journal of Teacher Education, 44(4) https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2

Australian Journal of Teacher Education-en baimenaz itzulia eta argitaratua

Juan Ezeiza Gutiérrez

Ikastaro-txantiloia: Moodle plataforman irakasleen lana errazteko baliabidea

 • Argitalpenak
 • Sortua: 21 July 2022
 • Bisitak: 925
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Moodle software askeko Ikaskuntza Kudeatzeko Sistema (Learning Management System - LMS) hedatuena da. Kode irekiko plataforma hain malgua da eta hainbeste aukera ematen ditu ezen sakontasunez erabiltzeko denbora luzea eta dedikazio handia eskatzen baititu. Txantiloi batek Moodle-rekin esperientzia mugatua edo bat ere esperientziarik ez duen irakaslearen lana erraztuko al luke? Horixe izan zen HABEren eskaera: txantiloi baten bidez irakasleen lana erraztea. Artikulu honetan erronka horri erantzuteko lana nola garatu den azalduko da. Ikasten esparru jakinerako egindako lana bada ere, Moodle oinarri duen edozeinetan aplikagarria izan daiteke, kasuan kasuko egokitzapenak eginda.

https://doi.org/10.54512/HWZM32812022ko uztaila-abendua

(une honetan irekita dagoen zenbakia)

https://doi.org/10.54512/EYMV8613