1223 - Cómo diseñar y llevar al aula tareas de mediación / Nola diseinatu eta gauzatu bitartekotza-jarduerak ikasgelan (bideo-laburpena)

Argitaratua: Monday, 30 October 2023, 10:30 AM
Carmen Ramos
"Cómo diseñar y llevar al aula tareas de mediación / Nola diseinatu eta gauzatu bitartekotza-jarduerak ikasgelan" ikastaroa eman zuen Carmen Ramosek 2023ko uztailaren 7an, 10ean, 11n eta 14an online.

Bideo honetan, ikastaroan landutakoaz aritu zaigu, guztion jakingarri.

Beste eduki interesgarriak

Carmen Ramos Méndez

1223 - Cómo diseñar y llevar al aula tareas de mediación / Nola diseinatu eta gauzatu bitartekotza-jarduerak ikasgelan

Bitartekotzak garrantzi handia hartu du azken urteotan hizkuntzen didaktikan, batez ere Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu osagarria argitaratu ondotik. Ikastaro honetan, bitartekotzaren aplikazio didaktikoei sarrera emango zaie eta, bereziki, praktikoa izango da, nahiz eta oinarrizko alderdi teorikoak ere landuko diren. *** La mediación ha cobrado gran importancia en los últimos años en la didáctica de lenguas, sobre todo después de la publicación del Volumen complementario al Marco común europeo de referencia. El curso es una introducción a las aplicaciones didácticas de la mediación y tiene un carácter eminentemente práctico, sin dejar de lado aspectos teóricos elementales.
Carmen Ramos Méndez

1238 - La mediación en el nivel C2: ¿Cómo diseñar tareas de aula adecuadas y motivadoras? / Bitartekotza C2 mailan: nola diseinatu jarduera egoki eta motibagarriak?

Bitartekotza-jarduerak egiaztatze-azterketetan txertatu izanak irakasleek ikasgelan komunikazio-modu hori landu beharra ekarri du. C2 mailak baditu bitartekotzaren praktikarako lagungarri gerta daitezkeen berariazko ezaugarri batzuk, baina, beste alde batetik, erronka batzuk ere sortzen dira. Ikastaroan zenbait alderdi teoriko jorratuko badira ere, guztiz praktikoa eta bereziki C2 mailara egokitua izango da. HABEren C2 mailako egiaztatze-probaren bitartekotza-ariketak ez ezik, beste bitartekotza-jarduera batzuk ere landuko dira.