Lexikoaren lekua hizkuntzen irakaskuntzan

Argitaratua: Wednesday, 25 May 2016, 12:42 PM
L de lengua

Lexikoaren lekua hizkuntzen irakaskuntzan. Horren inguruan ari dira Anna Sánchez Rufat eta Francisco Jiménez Calderón, Extremadurako unibertsitateko irakasleak, L de Lengua-ren 104 podcastean. Euren ustez, ez da azken urteotan ikuspegi aldaketa handirik eman lexikoaren ikas-irakaskuntzan: ardatz izaten jarraitzen du, baina ez da sistematikoki lantzen.

Elkarrizketan, zenbait gairen artean, honako gaiak azaltzen dituzte: a) ikasgelan ikuspegi lexikoa nola txertatu beharko litzatekeen (azalpen testuinguratua, behaketa hausnartua, praktika gidatua eta erabilera komunikatiboa); b) berariazko zer estrategia landu behar diren eta zergatik (antzekotasunak eta kidetasunak, adimen-mapak …); eta c) lexikoa aurkezteko garaian, zer irizpide baliatu beharko liratekeen (maiztasuna, erraztasuna, beharra eta erabilgarritasuna). Horretaz gain, hizketagai dituzte podcast honetan lexiko anizkotasunari aurre nola egin, eta hiztegiaren eta corpus lexikoen erabilera.

Beste eduki interesgarriak

Susana Martín

Me faltan las palabras”: el léxico en la comprensión y la expresión oral en L2

La conferencia pretende mostrar el funcionamiento del acceso al léxico en L2 durante las tareas de escucha y de expresión oral, con el objetivo de entender las diferencias en estos procesos para ambas destrezas, el papel que juega la memoria en ello, las dificultades que ofrece para los aprendices no nativos y las estrategias que pueden ayudar a resolverlas. “Me faltan las palabras” es una de las expresiones más repetidas por los aprendices de L2 cuando realizamos actividades orales en el aula. Cómo presentar el vocabulario para propiciar la comprensión del input, y cómo favorecer que los alumnos incorporen este nuevo léxico a sus producciones, son dos interrogantes a los que debemos dar respuesta cada día en nuestras clases. En la presente conferencia partiremos del papel del léxico en el procesamiento de la información oral, de cara a dar unas pautas útiles para diseñar las actividades de comprensión auditiva. A partir de este input comprendido, paso previo imprescindible para la producción oral, ofreceremos sugerencias para ejercitar la interacción oral facilitando la incorporación del nuevo vocabulario.
Susan Martin

“Zer egiten dugu hitz egiten dugunean?”: procesos, factores y estrategias en la interacción oral en L2

La conferencia pretende mostrar los procesos y factores que intervienen en el desempeño de la interacción oral, con el doble objetivo de entender las dificultades que ofrece esta destreza comunicativa para los aprendices no nativos y de reflexionar sobre las estrategias que pueden ayudarles a resolverlas.
Rufat & Jiménez

Irakaskuntza komunikatiboari ikuspegi lexikoak aplikatzea

Ikuspegi lexikoak dira metodologia-bide berrien adibideetako bat; are: balio handia lortu dute hiztegiari rol nagusia ematen dioten ikuspegiok. Hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntzaren helburua komunikazio-gaitasuna dela aintzat harturik, honako hauek aztertuko dira artikulu honetan: hiztegiaren rola zein den, zer hiztegi irakatsi behar den, eta zeintzuk diren hiztegi hori eraginkortasunez ikasteko faktoreak. Horren ondoren, hiztegiaren ikaskuntza komunikatiboa sustatzeko proposamen bat aurkeztuko dute artikulugileek. Izan ere, euren hitzetan, beharrezkoa da eztabaidatzea nola bateratu ikuspegi lexikoetatik eratorritako planteamenduak, AOIren araberako metodologia eta komunikazio-gaitasuna eskuratzeko asmoa.