Paperetik ahora, ariman barrena (bideo-laburpena)

Argitaratua: Tuesday, 30 September 2014, 3:01 PM
Julia Marin

Julia Marin irakasleak Paperetik ahora, ariman barrena izeneko hitzaldia eman zuen 2014ko urriaren 12an Donostian, 2014-15 ikasturtearen irekiera-ekitaldian.


Zer egin behar du euskarak komunikatiboa izateko? Zer erronka dauzkagu aurrean?

Galdera horiei erantzuten saiatu zen Julia Marin hitzaldian, eta lan horretan prosodia zer den ere azaldu zuen. Irakaslearen iritziz, euskara komunikatiboa izateko, hizkuntzaren prosodiak morfosintaxiak nahiz arauek bezainbesteko garrantzia du.

Hala, euskararen doinua edo musika lantzeko zenbait tresna eta baliabide aipatzen ditu:

Jarraian duzu hitzaldiaren zati esanguratsu bat.


Beste eduki interesgarriak

DVD 103

H365 – 2014-2015 ikasturtearen irekiera-ekitaldia: ekitaldi akademikoa

Julia Marin 2014-2015 ikasturtearen irekiera-ekitaldian hizlari aritu zen, "Paperetik ahora, ariman barrena" izenburupean. Horrela, 2014ko urriaren 12an Donostian egindako ekitaldi akademiko horrekin inauguratu zen helduen euskalduntzearen 2014-2015 ikasturtea. Bideo honetan, hitzaldi osoa duzue entzungai.
Kepa Dieguez

Ahoskera eta prosodia euskararen irakaskuntzan

Artikulu honek helburu du euskara-irakasleei gogoeta eragitea, euskararen ahoskerari eta prosodiari buruz, eta, aldi berean, gaitasun prosodikoa garatzeko jarraibide eta argibideak ematea. Bide hori egiteko, Axularren Gero maisu-lanaren “Irakurtzaileari” deritzon atalean oinarrituta, “Irakasleari” aitzinsolasean azaldu da aferaren muinaren jatorria. Ondoren, zer-nolako ibilbide urri eta malkarra izan duen ahoskerak euskararen irakaskuntzan, eta, berrikiago, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) nolako isla daukan alderdi fonologikoak gaitasun fonologikoaren barruan; ebaluazioan ere azaltzen da mailaz maila. Ahoskerak ere izan du Euskaltzaindiaren arreta, eta EBAZ arauaren berri ematen da: euskara batuaren ahoskera zaindua. Aurrerago ahoskeraren eta prosodiaren inguruko proposamenak eta ikerlanak berbabide, hauxe garatzen da: Txillardegiren euskal azentuaren inguruko proposamena eta hari buruzko artikuluaren aitzindaritasuna azalduz; ahoskera lantzeko argibideak eta jarduerak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek egindakoa, eta, ahoskeraren gaineko oso lan interesgarria. Azkenik, teoria guztia praktikan ipintzeko, proposamen curricular eta didaktikoa egiten da, gaitasun prosodikoa HEOCean txertatu eta hari buruzko jakintza eta kontzientzia zabaltzeko. https://doi.org/10.54512/KRLR9470
Lourdes Oñederra

Ahoskeraren lanketa didaktikoa (bideo-laburpena)

2023/2024 ikasturtea akademikoaren hasiera-ekitaldiko "Ahoskeraren lanketa didaktikoa" izeneko hitzaldian, zenbait hitz eta letra baliatuz atzekoz aurrerako hurrenkera alfabetikoan paisaia bera leiho desberdinetatik ikusteko saioa eskaini zigun Lourdes Oñederra fonologia-ikerlariak. Hemen ikus dezakezu hitzaldiaren zati esanguratsu bat.
Kepa Diegez Barahona

1235 - Ahoskera eta Prosodia lantzeko proposamen didaktikoa

Oinarrizko kontzeptuak aztertu eta adosturik, ahoskera eta prosodia Euskaltegietako Curriculum Proiektuetan (ECP) agerrarazi eta eguneroko ataza eta jardueretan landu eta ebaluatzeko proposamena egingo da.