Zer gertatzen zaio nire taldeari?

Argitaratua: Thursday, 30 June 2016, 10:30 AM
José Ángel Medina

Zaila da irakaskuntzan dabilen norbait aurkitzea inoiz pentsatu ez duenik jainkoaren zigorra edo patuaren txantxa dela ikasle-talde jakin bat. Irakasle dabilenak badaki, batzuetan, ikasle-taldea heterogeneoa eta beldurgarria izateak egiten duela zail B1 azterketari aurre egitea, eta ez hainbeste hizkuntza-maila jakin horren berezko zailtasunak.

Eskolak ematen direnean, nahitaez hartu behar dira kontuan ikasgelaren barruan agertzen diren prozesu eta fenomeno batzuk, zerikusia dutenak pertsonen psikologiarekin, oro har, eta taldeen psikologiarekin, zehazki.

https://doi.org/10.54512/RUDC3568

Beste eduki interesgarriak

Prestakuntza HABE

IFB-ko ale berriak HABE liburutegian

Bigarren hizkuntzen irakaskuntzan diharduten irakasleen formaziorako baliabideetako bat da Irakasleen formaziorako bideo-saila (IFB) bilduma. Eskura dituzu, HABE Liburutegian, 2015 urtean eratutako ikastaroetan bildutako honakoak:
Jose Angel Medina

356 – ¿Qué le pasa a mi grupo? (2016 / Bilbo)

Irakaskuntza-praktikaren maila edo edukia edozein dela ere, etengabe jarduten dugu talde-lanean. Bereziki hizkuntzen irakaskuntzan, non ikaskuntzarako beharrezkoa eta gomendagarria den ikasleen arteko elkarreragina. Horregatik, onuragarria da ezagutzea talde barruan izaten diren prozesu, gertakari eta gertaerak; eta, taldea ikaskuntzaren mesedetan erabiltzeko, irakasleak balia ditzakeen tresnak. *** Sea cual sea el nivel o el contenido de la práctica docente, es una constante el trabajo con grupos. Espcialmente en la enseñanza de las lenguas, en la que la interacción entre sí del alumnado es necesaria y recomendable para el aprendizaje. Por esta razón es útil conocer cuáles son los procesos, fenómenos y sucesos que aparecen en el seno de los grupos y cuáles son las herramientas que permiten al profesorado poder utilizar el grupo a favor del aprendizaje.
Jose Angel Medina

356 – ¿Qué le pasa a mi grupo? (2016 / Donostia)

Irakaskuntza-praktikaren maila edo edukia edozein dela ere, etengabe jarduten dugu talde-lanean. Bereziki hizkuntzen irakaskuntzan, non ikaskuntzarako beharrezkoa eta gomendagarria den ikasleen arteko elkarreragina. Horregatik, onuragarria da ezagutzea talde barruan izaten diren prozesu, gertakari eta gertaerak; eta, taldea ikaskuntzaren mesedetan erabiltzeko, irakasleak balia ditzakeen tresnak. *** Sea cual sea el nivel o el contenido de la práctica docente, es una constante el trabajo con grupos. Espcialmente en la enseñanza de las lenguas, en la que la interacción entre sí del alumnado es necesaria y recomendable para el aprendizaje. Por esta razón es útil conocer cuáles son los procesos, fenómenos y sucesos que aparecen en el seno de los grupos y cuáles son las herramientas que permiten al profesorado poder utilizar el grupo a favor del aprendizaje.
L de lengua

Talde-lana ikasgelan

Jose Angel Medina da L de Lenguaren 108 podcasteko gonbidatua eta “Trabajar con grupos en el aula” du hizketagaia. Elkarrizketan zehar "taldea" eta "talde zentzuduna" zer diren azaldu ondoren, saiatzen da honako galdera-proposamenei erantzuten: a) beharrezkoak al dira ikasketa kooperatiboak, talde-dinamikak eta antzekoak?; b) zeintzuk dira talde-lanaren abantailak eta desabantailak?; eta, c) gidalerrorik talde zentzudunekin lan egiteko? Eta azkenik, sakondu nahi duenarentzat, hiru liburu proposatzen ditu elkarrizketaren amaieran.