1225- Menos corregir y más acompañar en el aprendizaje: el poder del feedback / Gutxiago zuzendu eta laguntza handiagoa eman ikaskuntzan: feedbackaren indarra (bideo-laburpena)

Argitaratua: Tuesday, 3 October 2023, 1:14 PM
Anna Espasa

"Menos corregir y más acompañar en el aprendizaje: el poder del feedback / Gutxiago zuzendu eta laguntza handiagoa eman ikaskuntzan: feedbackaren indarra" ikastaroa eman zuen Anna Espasak 2023ko uztailaren 3an, 4an, 5ean eta 7an online.

Bestalde, ikastaro horren izenburu bera duen kapitulu oso bat dago euskaraz Online-irakaskuntza hobetzeko dekalogoa: testuinguru presentzial ez-jarraituetan hezteko proposamenak liburuan, eta HABE liburutegian dago.

Honako bideo honetan, Anna Espasa ikastaroan landutakoaz aritu zaigu, guztion jakingarri.Beste eduki interesgarriak

Decálogo para la mejora de la docencia online

"Decálogo para la mejora de la docencia online" liburua (Sangrà. A. )

"Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos" liburua plazaratu du irailean UOCek. Albert Sangrà izan da koordinatzaile eta zenbait adituren ekarpenak bildu dira. Gai anitzak landu dira 10 kapitulutan zehar, besteak beste, ikastaroen diseinua, jarduerak, ebaluazioa eta atzeraelikadura, erremintak, lankidetza... Sarean eskura jarri dute doan.
 Anna Espasa eta Teresa Guasch

1225 - Menos corregir y más acompañar en el aprendizaje: el poder del feedback / Gutxiago zuzendu eta laguntza handiagoa eman ikaskuntzan: feedbackaren indarra

Irakasleok, seguru asko, denbora asko emango duzue ikasleen jarduerak berrikusten eta zuzentzen, eta feedbacka egiten. Baina, nahiz eta irakasleok ahalegin handiak egiten dituzuen feedback egokia egiteko, ikasleek askotan ez dizuete kasu gehiegirik egiten. Zergatik? Ikastaro honetan, galdera horri erantzungo diogu. Diseinutik inplementaziora feedbacka nola kontzeptualizatzen den eta zein ezaugarri behar dituen zehaztuko dugu, ikasleek erabili, aprobetxatu eta beren ikasprozesuaren hobekuntzan txertatu dezaten. Gogoeta eta ekarpen teorikoen adibideak emango dira, aurrez aurreko inguruneetan eta ingurune birtualetan erabiltzeko zenbait feedback-praktika azalduko dira, ikastaroaren amaieran zuen praktikan aldaketak egiteko aukera izan dezazuen. *** Seguro que como docentes dedicáis mucho tiempo a revisar y corregir las actividades de los estudiantes y a proporcionarles feedback. Sin embargo, aunque el profesorado dedique grandes esfuerzos para dar un buen feedback, nuestros estudiantes, a menudo, no le prestan atención. ¿Por qué? En este curso daremos respuesta a esta pregunta a partir de cómo se conceptualiza el feedback y qué características debe tener (desde el diseño y su implementación) para garantizar que los estudiantes lo utilicen, lo aprovechen y sean capaces de convertirlo en mejoras de su propio proceso de aprendizaje.