Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu Osagarria: laburpen txiki bat eta irakaskuntzan eta ebaluazioan izan dezakeen eragina

Argitaratua: Wednesday, 26 May 2021, 10:31 AM
Neus Figueras

Artikulu honek Europako Kontseiluaren Common European Framework of Reference for Languages; Learning, teaching, assessment – Companion Volume argitalpenaren eduki garrantzitsuenak deskribatzen ditu, eta liburua egiteko jarraitu den prozesua azaltzen; eduki horiek dagokien testuinguruan kokatzen ditu, eta aztertzen du nola eragin dezaketen irakaskuntza- eta ebaluazio-arloetan epe motz, ertain eta luzera. Ingeleseko behin betiko bertsioa 2020an plazaratu zen. Gaztelaniaz eta euskaraz, berriz, 2021ean izango da. Hizkuntzan ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu Osagarria izango du azken horrek izenburu.

https://doi.org/10.54512/PLWL2687

Beste eduki interesgarriak

Council of Europe

Europako Kontseiluaren ekimenak Europako Erreferentzia Marko Bateratua dela-eta

Zenbait ekimen antolatu ditu eta antolatuko ditu Europako Kontseiluak Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta horren Liburu Osagarriaren inguruan, web-mintegiak eta Nazioarteko konferentziak besteak beste.
EEMB LO 2022

"Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu osagarria" eskura

"Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratua: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa – Liburu osagarria" (EEMB LO) plazaratu du HABEk. Eguneratu egin da 2001ean argitara emandako "Europako Erreferentzia Marko Bateratua", osatu, baina EEMBak ezarritako marko kontzeptualak indarrean dirau. Liburu osagarri honen berrikuntzen artean, komunikatzeko lau moduen arteko harremana da azpimarratzekoa, hizkuntza-trebetasunen kontzeptua gaindituz: ulermena eta ekoizpena (ahozkoa eta idatzizkoa) eta komunikazioa ahalbidetzeko elkarrekintza eta bitartekotza.