1195 - Aplicación del CEFR Companion Volume para integrar la mediación en la enseñanza y evaluación del euskera a la población adulta (bideo-laburpena)

Argitaratua: Wednesday, 28 July 2021, 8:43 AM
Adolfo Sánchez-Cuadrado

2021eko uztailaren 6, 7, 8 eta 16an Adolfo Sánchezek "Aplicación del CEFR Companion Volume para integrar la mediación en la enseñanza y evaluación del euskera a la población adulta" ikastaroa eman zuen Zoom bidez, HABEk antolatuta.

Beheko bideoan, ikastaro horretan landutako edukien gako nagusiak bildu ditu.

Beste eduki interesgarriak

Adolfo Sánchez-Cuadrado

1195 - Aplicación del CEFR Companion Volume para integrar la mediación en la enseñanza y evaluación del euskera a la población adulta

Bitartekotzaren kontzeptua aztertzea bigarren hizkuntzak / atzerriko hizkuntzak irakasteko eta ikasteko esparruan, Europako Kontseiluak EEMBaren Companion Volume liburu osagarrian (2020) proposatutako aurrerapen berrien argitan, eta berrikuntza horien erabilerak aztertzea HABEren curriculumean eta ebaluazio-prozesuetan. *** Analizar el concepto de mediación en el ámbito de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas-lenguas extranjeras a la luz de los nuevos avances propuestos por el Consejo de Europa en el CEFR Companion Volume (2020) y explorar sus aplicaciones en el currículum y procesos de evaluación de HABE.
EEMB LO 2022

"Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu osagarria" eskura

"Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratua: ikaskuntza, irakaskuntza, ebaluazioa – Liburu osagarria" (EEMB LO) plazaratu du HABEk. Eguneratu egin da 2001ean argitara emandako "Europako Erreferentzia Marko Bateratua", osatu, baina EEMBak ezarritako marko kontzeptualak indarrean dirau. Liburu osagarri honen berrikuntzen artean, komunikatzeko lau moduen arteko harremana da azpimarratzekoa, hizkuntza-trebetasunen kontzeptua gaindituz: ulermena eta ekoizpena (ahozkoa eta idatzizkoa) eta komunikazioa ahalbidetzeko elkarrekintza eta bitartekotza.
Adolfo Sánchez Cuadrado

Hizkuntzen irakaskuntzari aplikatutako bitartekotza kontzeptua

Kontzeptu berri eta konplexu baten aurrean, hura ezagutzeko estrategia on bat izan daiteke haren esparruko funtsezko beste elementu batzuekin erlazionatzea. Bitartekotza hizkuntzen irakaskuntzaren esparruko funtsezko honako lau kontzeptu hauetan uztar daiteke: ekintzara bideratutako ikuspegia, komunikazio-moduaren kontzeptua, atazaren kontzeptua eta ikuspegi integratzailea. Artikulu honetan, banan-banan aztertuko ditugu. https://doi.org/10.54512/DZWW5624 Jatorrizko argitalpena: Sánchez Cuadrado, A. (2022). El concepto de mediación aplicado a la enseñanza de lenguas. In A. Sánchez Cuadrado (koord), Mediación en el aprendizaje de lenguas. Estrategias y recursos (24-36. or.). Edelsa-Anaya. Egilearen eta argitaletxearen baimenaz egokitua, itzulia eta argitaratua