Hautagaiaren eta elkarrizketatzailearen arteko elkarreraginaren kudeaketa ahozko azterketan

Argitaratua: Tuesday, 24 November 2015, 11:30 AM
Javier Fruns

Artikulu honetan, hautagaiaren eta elkarrizketatzailearen artean izan ohi den elkarreraginaren kudeaketarekin lotutako gai nagusiak jorratuko ditugu; betiere, atzerriko/bigarren hizkuntzaren (AH/H2) ziurtagiria lortzeko azterketa bateko ahozko probetan. Gorabehera horiek guztiek eragina dute bai probaren diseinuan eta aztertzailearen materialean, bai aztertzailearen prestakuntzan, bai eta elkarrizketatzailearen jardunbidean ere; prozesu bereko faseak dira, eta bertan parte hartzen duten eragileei dagozkie: sortzaileei, irakasleei eta aztertzaileei.

Beste eduki interesgarriak

Javier Fruns

La gestión de la interacción en el examen de expresión oral: papel del examinador (Elkarrekintzaren kudeaketa ahozko adierazpenaren azterketan: aztertzailearen eginkizuna)

En la conferencia se presentan los aspectos que debe tener en cuenta un examinador en una prueba certificativa a la hora de gestionar la expresión oral, de manera que la misma sea consistente y se obtenga la mayor muestra de lengua posible de cada candidato.