H2 ikasgelako diskurtso didaktikoa: ba al dakigu nola hitz egiten dugun eskolak ematean?

Argitaratua: Thursday, 30 June 2016, 9:45 AM
Vicenta Gonzalez

Irakasle izateak hainbat gaitasun eskuratzea eta garatzea dakar; ez baita nahikoa gaitasun komunikatibo ona izatea edota jaiotzetiko hiztuna izatea. Horrenbestez, guztiz gomendagarria da ikasgelan egiten den jarduna aztertzea, ikas-irakasprozesuan azaleratzen diren indarguneak eta ahulguneak ikusteko. Horrela, proposamen honen helburua da ikertzea ikasgelan ikasleekin izaten den interakzioan erabiltzen den diskurtsoa aztertzea.

https://doi.org/10.54512/PCJF3479


Jatorrizko argitalpena:

Gonzalez, M. V. (2015). El discurso didáctico en el aula de ELE: ¿sabemos cómo hablamos cuando hablamos en clase?. In F. Herrera (ed.) La formación del profesorado de español. Innovación y reto. (114-123 or.). Barcelona: Difusión.

Beraien baimenez egokitua, itzulia eta argitaratua.