e-HIZPIDE 91

Argitaratua: Monday, 3 July 2017, 11:40 AM
Adolfo Sánchez Cuadrado

Bitartekotza interlinguistikoa ELE eskolan: itzulpen pedagogikoaren erabilerak

 • Argitalpenak
 • Sortua: 13 November 2017
 • Bisitak: 1949
 • Iruzkinak: 1
 • Gogokoak: 1

Itzulpena ez da urte luzeetan begi onez ikusi hizkuntzen ikaskuntzan, baina ageriago edo ezkutuago, erabilia izan da eskolan. Hori horrela, egungo testuinguruan itzulpenak hizkuntzak ikasteko duen edota izan dezakeen egitekoa eta erabilera pedagogikoa ari dira berraztertzen sakon. Adibide gisa, 2001eko Europako Erreferentzia Marko Bateratuan sartu ziren jada bitartekotza-jarduera eta estrategiak (ahozko interpretazioa, idatzizko itzulpena, hizkuntza berean egindako laburpena eta parafrasia, besteak beste). Azken batean, XXI. mendeko hizkuntza-ikasleak gaitasun komunikatiboa garatzea izen behar du itzulpen pedagogikoaren (eta, hedaduraz bitartekotza interlinguistikoaren) benetako funtzioa.

Lola Torres

Ikaskuntzaz ohartzea atzerriko hizkuntzen eskolan (I)

 • Argitalpenak
 • Sortua: 12 December 2017
 • Bisitak: 1515
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Artikulu honek bi zati ditu. Aurreneko zatian ibilbide teoriko bat egiten da, hausnarketak, ohartzeak eta metakognizioak atzerriko hizkuntzen irakaskuntzan daukaten zeresanaren inguruan eta, horrez gain, sakonago aztertzen da ezaugarri horiek eskolan nola sartzen diren eta nolako garrantzia duten estrategia horiek irakasteak eta irakaslearen rolak. Bigarren zatia e-HIZPIDE aldizkariaren hurrengo zenbakian argitaratuko da eta, bertan, ikaskuntzaz nola ohartu lantzeko hainbat proposamen praktiko egiten dira. Hain zuzen ere, honela landuko da ohartze hori: eskolan hausnarketa eginez, norberaren ikas-alorrak erabiliz eta komunikazioa zein hizkuntza bat ikasteak duen esanahiari buruzko eztabaida bultzatzen duten ikus-entzunezko materialak baliatuz.

García & Rigo

Multimedia Learning-a eta bigarren hizkuntzen ikaskuntza (II): sakontzea

 • Argitalpenak
 • Sortua: 29 December 2017
 • Bisitak: 1585
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Artikulu honetan, aurrekoan, “Multimedia Learning-a eta bigarren hizkuntzen ikaskuntza (I): teoria”, eskainitako ikuspegi teorikoa zabalduko dugu, bigarren hizkuntzen irakaskuntzari buruzko zehaztapenen bitartez. Gainera, gaur egungo egoeraren alderdi batzuk aipatuko ditugu, baita unibertsitate-ikasle batzuekin egindako azterlan interesgarri bat ere –multimedia-materialak erabili ziren, bigarren hizkuntzako gramatika-gaitasuna lantzeko–. Azkenik, NIA edo PLEen bitartez egin daitezkeen etorkizuneko ikerketa-ildoak proposatuko ditugu.

cassany.jpg

Partaidetza-foroak online

 • Argitalpenak
 • Sortua: 29 December 2017
 • Bisitak: 1588
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Interneten usuenetakoa, interaktiboenetakoa eta errazenetakoa den genero bat aztertzen da artikulu honetan; foroa, hain zuzen ere. Artikuluaren oinarrian ikaskuntza-ingurune birtualak suma daitezkeen arren, adierazitakoak hizkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntzaren bestelako egoeretara ere hedatu ahal dira, hizkuntza hori H1a zein H2a izan. Hizkuntzen ikasgelarako foro-motak proposatzen dira (orokorrak eta partikularrak, irekiak eta itxiak) eta berorien nolakotasuna zein erabilera adierazten. Bukatzeko, foroen abantailak eta arazoak aurkeztuko dira.

2017ko uztaila-abendua

https://doi.org/10.54512/YBZM8506