Hezkuntza-baliabide digitalen irisgarritasuna

Argitaratua: Friday, 19 April 2024, 11:31 AM
Zuriñe de Anzola Guerra

Artikulu honetan, hezkuntzako baliabide digitalen oinarrizko irisgarritasun-baldintzak jorratuko dira, irakaskuntzako profesionalei baliabide digital irisgarriak sortzen eta hautatzen laguntzeko. Halaber, “irisgarritasuna” eta “Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsitala” kontzeptuak aztertuko dira, baita desgaitasuna (fisikoa, entzumenarena, ikusmenarena eta kognitiboa) duten pertsonek mundu digitalean dituzten beharrak ere. Azkenik, eduki eta tresnen irisgarritasun-irizpideak emango dira. Aipatutako bi kontzeptu horiek dira pertsona orok bizitzaren arlo guztietan, diskriminaziorik gabe, aukera berak izan ditzan aliatuak; horrela eraikiko dira benetan inklusiboak diren gizarteak.

https://doi.org/10.54512/IOUK1250