Hizkuntz kontuak

-(e)raino eta arte

-(e)raino eta arte

by Hasier Agirre Aranburu -
Number of replies: 0

-(e)raino

Erabilerarik ohikoena lekua adieraztekoa (etxeraino) izanik ere, -raino atzizkia – kontsonante ondoan -daino – erabili liteke denborazko gisa azken muga adierazteko, adberbioekin batez ere: oraindaino, gaurdaino, egundaino, orduraino…

  •  … oraindaino gehiegi mugitu ez badira ere (Mitxelena).
  •  Eta beretan arkitu zituela orduraino inon ere ikusi ez bezalako zuhaiztiak (Iztueta).

Izen-sintagmekin ere erabiltzen da postposizio hori:

  • Hizketa hau eginda, Jesus ezkutatu zitzaien, eta hurrengo iganderaino berriz agertu zitzaienik, ez dakigu (Lardizabal).
  • Ez dugu deus aurkitu egungo eguneraino (Mitxelena).

arte

arte bera ere, ager daiteke leku-izen batzuekin, baldin eta denborazko adiera nagusitzen bada:

  • Bilbora (heldu) arte ez gara jaitsiko trenetik.

Gogoan izan behar dugu, horregatik ere, ezin hartu duela inoiz bete-betean -raino postposizioak duen leku-adierarik, ez behintzat batuan edo estandarrean. Hona adibide oker pare bat, arte-ren mugak zedarritzen dituztenak:

  • *Ezetz heldu tontorrera arte!
  • *Aritxatxura arte* hedatu zen petrolio-orbana.


Laburbilduz: espazioaren eta denboraren arteko erlazioa trabatu samarra izanik, bai -rainoren, bai arteren erabilera batzuk aldendu egiten dira, nolabait ere, beren adiera-esparru prototipikotik, baina, betiere, muga edo baldintza batzuen barruan.Informazio osagarria: