XXIV Encuentro práctico de profesores de ELE BCN 2015

Argitaratua: Friday, 15 January 2016, 11:30 AM
XXIV Encuentro práctico ELE BCN 15

"XXIV Encuentro práctico de profesores de ELE” burutu zen 2015eko abenduaren 18 eta 19an Bartzelonan, International House Barcelonak eta Difusión Argitaletxeak antolatuta. ELE edo Gaztelania Atzerriko Hizkuntza Gisa esparruan diharduten irakasleen topaketarik handiena da berori, hamaika herrialdetatik etorritako 400 partaide baino gehiago bildu ohi dira, eta tradizioa handiena duena gainera, ekimena 1992an jarri baitzen abian.

 

Programan ikus daitekeen bezalaxe, tankera eta formatu desberdinetako jarduerak antolatu ziren: hitzaldiak, tailerrak, esperientzia-trukeak... Aipagarria da aurten Scott Thornburyk emandako hitzaldia, Fossilization, is it terminal? Aldez aurretik, gai honen inguruko elkarrizketa eman zuten argitara gaztelaniaz Difusiónen blogean. Halaber, gure esparruan ezagunak diren beste irakasle eta aditu batzuk ere izan ziren bertan, José Angel Medina, Francisco Herrera edo Héctor Ríos, besteak beste.

 

Bestetik, horrelako topaketetan landutako hainbat gai eta material eskura dago Sarean

Beste eduki interesgarriak

Hector Rios

Podcast bidez prosumirtuatu ELE eskolan. Kontsumitzaile pasibo izatetik eduki-prosumitzaile izatera

Azken urte hauetan, aipatzen da oso garrantzitsua dela ekintzara bideratutako ikuspegia lantzea, zertarako-eta garatzeko bai ikasleen autonomia, baita Life Long Learning kontzeptua edo bizitza osorako ikaskuntza ere. Ikasgelaren barruan eta kanpoan ikuspegi hori erabiliz lan egiten badugu eta ikuspegi hori web-tresnak baliatuz ezarriz gero, komunikazio- gaitasun digitala ahalbidetuko duten ikaskuntza-estrategiak sustatu eta ikasle autonomoen eta prosumirtutzaileen (kontsumitu + produzitu + elkarri eragin) kontzeptua garatu ahal izango dugu, atzerriko hizkuntzen ikaskuntzan. Artikulu honetan, Gaztelania Atzerriko Hizkuntza Gisa proiektu digitalen bidez (gure kasuan, podcast-en bidez) ikasteko prozesuen aldeko arrazoiak eman nahi dira. Lankidetzak eta talde-lanak garrantzi handia dute prestakuntza-prozesuetan. Horregatik, web 3.0 tresnek ahalbidetu eta areagotu egiten dute talde bateko partaide izatearen sentsazioa, eta, horrenbestez, komunikatzeko gaitasuna aro digitalean. Ekintzara bideratutako ikuspegia ikasgelara eramateak eta planteamendu hori zeregin digital bidez osatzeak ikuspegi zehatzagoa eman diezaguke irakasleon eta ikasleon prestakuntza-prozesuetan esku hartzen duten gaitasunez, jarrerez, prozesuez, trebetasunez eta jakintzez.
Francisco Herrera

Gamifikazioa eta bigarren hizkuntzak: ikasgela, ikasteko jolas-esparru gisa

Atsegin dugu jolasean aritzea. Gizaki garen aldetik, jolasaz modu naturalean gozatzeko programatuta gaude. Soziologia, etnologia eta antropologia duela mende batetik baino gehiagotik arduratu dira frogatzeaz zer garrantzi duen alde ludikoak giza kulturaren garapenean.
Itzulpen Saila 54

Nola irakatsi berba egiten?

Gehienek onartzen dute hizkuntza bat jakitea eta hizkuntza horretan berba egiten jakitea ez direla sinonimoak. Badaki italieraz esateak ez du nahitaez esan gura Badaki italieraz berba egiten. Hala ere, alde askotatik, bigarren hizkuntzak edo beste hizkuntza batzuk irakatsi izan dira jakitea eta berba egitea gauza bera balira bezala. Hau da, gramatika ikasten duzu, hiztegi pixka bat ikasten duzu, esaldiak egiten dituzu eta ondo ahoskatzen dituzu, eta, presto!, badakizu berba egiten. Hori ahozko ingelesa ikasteko mila liburutan ikusten da islatuta, liburu horiek funtsean gramatika ahoskatzen ikasteko liburuak besterik ez badira ere.