Muda linguistikoak

Argitaratua: Thursday, 30 August 2018, 2:38 PM
Dokumentuak

Hiztunen bizitzan zehar jarrera linguistikoetan ematen diren aldeketei deritze muda linguistiko. Azken boladan argitara eman diren hiru ekoizpenetan landu dute gai hau eta bertan aurkituko du gainera interesaturik dagoenak gai horren inguruko informazio osagarria.

  • Amorrortu, E.; Goirigolzarri-Garaizar, J.; eta Ortega, A. (2018). El proceso de muda en jóvenes universitarios del Gran Bilbao: una primera aproximación. Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 63-70. Hemendik eskuratua: http://cilx2018.uvigo.gal/actas/pdf/neof01.pdf
  • Puigdeval. M.; Walsh, J.; Amorrortu, E.; eta Ortega, A. (2018). 'I'll be one of them': linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39 (5), 445-457. DOI: 10.1080/01434632.2018.1429453
  • Pujolar, J.; González, I.; eta Martínez, R. (2017). Gazte katalanen muda linguistikoak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 104, 51-70. Hemendik eskuratua: http://www.soziolinguistika.eus/files/pujolar_et_al_bat104.pdf

Beste eduki interesgarriak

Hizkuntzaz

    Hizkuntzaz