Helduen euskalduntzearen azterketa. 2009-2010 / 2018-2019_Monografiak 6

Argitaratua: Monday, 4 April 2022, 2:50 PM
Monografiak 6

SARRERA

HABEk eskatutakoari erantzuteko, LKS Next-ek 2021eko apirilean aurkeztu zuen “Euskaltegien bilakaera eta etorkizuna 2009-10 / 2018-19” txostenean datza “Helduen euskalduntzearen azterketa. 2009-10 / 2018-19” 6. monografiko honen oinarria. Hala, Hizpide aldizkariaren 68. eta 83. zenbaki monografikoetan landutako ildoei jarraikiz (Elortza eta Perales, 2008; Elortza eta Mungia, 2014), azken urteotako helduen euskalduntzearen argazki bat aurkeztu nahi da.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen helduen euskalduntze-sareari erreparatu zaiola azpimarratu behar da; alegia, HABEk sustatuko sektoreari. Izan ere, badaude EAEn euskalduntzearen alorrean diharduten beste erakunde batzuk, Hizkuntza Eskola Ofizialak besteak beste, edo EAEtik kanpo euskalduntzean ari diren erakunde eta ikasleak, baina horiek guztiak ez dira monografiko honetan jasoko.

AURKIBIDEA

I. SARRERA

II. HELDUEN EUSKALDUNTZE-SAREA

1. Egituraren deskripzioa 

2. Jardueraren testuingurua

2.1. Bezeroak

2.2. Eskaintza

2.3. Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC)

2.4. Laburpena

III. AZKEN 10 URTEETAKO GARAPENA

1. Prozesuaren oinarriak

2. HABE-ren erregistroan inskribatutako euskaltegiak

2.1. Ikasleen taldearen deskripzioa

2.2. Ikasketa-baldintzak

2.3. Irakaskuntza-mota

2.4. Sistemaren emaitza orokorrak

2.5. Faktoreen eragina

2.6. Higadura

2.7. Maila egiaztatzeko prozesua

2.8. Eskaintza lurraldean eta urtean zehar

IV. IRAKASLEAK

1. Irakasle-kopurua

1.1. Irakasle- eta ikasle-kopuruen arteko erlazioa

1.2. Irakasle-kopuruaren bilakaera

2. Irakasleen ezaugarriak

2.1. Sexua

2.2. Adina

2.3. Ikasketak

3. Laburpena

V. LABURPEN OROKORRA.

1. Ikasleak

2. Irakasleak

3. Emaitzak

VI. BIBLIOGRAFIA

DOI

https://doi.org/10.54512/ULQJ7251


Show comments
  • basque school of barakamarga ibáñez - Sun, 31 Jul 2022, 8:39 AM
    Kaixo! Hau paperean niri bidaltzerik baduzue?
  • 2019anIñaki Murua - Wed, 17 Aug 2022, 10:12 AM
    Kaixo Marga! e-Hizpide aldizkariarekin gertatzen den bezala, dagoeneko Monografiak ere modu digitalean baino ez ditugu ematen argitara. Beraz, ezin paperean bidali.

Beste eduki interesgarriak

Hizpide 83. alea

Helduen euskalduntzearen azterketa (2007-2008 / 2012-2013 )

Jadanik, badira sei urte 2000-2001 eta 2006-2007 bitarteko ikasturteak aztertu zirenez geroztik (Elortza eta Perales, 2008) eta, beste hainbeste ikasturte igaro direnez, abagune egokia iruditu zaigu, luze eta zabal erreparatzeko helduen euskalduntzean azken sei ikasturteotan egindako bideari.
hizpide 68

Ikasprozesuaren azterketa (2000-2001/2006-2007)

Azterlan honek 2000-2001 ikasturtetik 2006-2007 ikasturtera bitartean EAEn HABEren babespean euskara irakasten eta ikasten aritu diren helduen profila eta horiek egindako lana aztertzea du helburu.
HABE

Helduen euskalduntzeari buruzko datuak HABEren webgunean

Eguneratu egin dira euskalduntzearen sektoreari buruz HABEren webgunean dauden datuak. Lau multzotan daude datu horiek "estatistika-datuak" eremuan.