Zutabe 24

Argitaratua: Monday, 10 December 1990, 9:15 AM
Zutabe 24

Zutabe 24. alearen aurkezpena

 • Argitalpenak
 • Sortua: 10 December 1990
 • Bisitak: 739
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Zutabe 24. alearen aurkezpena

Gai monografikoa

"Ikas-Txip", euskara ordenadore bidez

 • Didakteka
 • Sortua: 9 December 1990
 • Bisitak: 768
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Artikulu honetan zehar, euskara ordenadore bidez ikasteko diseinatutako programa bat aurkeztea da helburu nagusia. Hala ere, programaren beraren deskribapen eta azalpenetan sartu baino lehen Ordenadorez Baliatutako Hizkuntz Irakaskuntzari (OBHI) buruzko oinarrizko sarrera bat egingo dugu. Beraz, artikuluak zati bi izango ditu. Lehenik, ordenadorez baliatutako irakaskuntzaren gaurdainoko historiaren gainetiko azterketa bat egingo dugu eta, bigarrenik, euskara ordenadore bidez ikasteko diseinatu eta garatutako «Ikas-Txip» sistema deskribatzeari eta aztertzeari ekingo diogu.

Kanpainak

LETRAKIT, alfabetatze-kanpaina

 • Didakteka
 • Sortua: 9 December 1990
 • Bisitak: 889
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

UNESCOk Alfabetatzearen Nazioarteko urtea izendatu du 1990a. Egitasmo eta jardunaldi ugari antolatu eta burutu da munduan zehar arazo hau dela eta. Alfabetatzegintzak euskal gizartean bere ezaugarri bereziak baditu ere, interesgarritzat jo da nazioarteko urte honek ematen duen aukeraz baliatzea eta euskal gizarteari alfabetatzearen inguruko egitasmo bat eskaintzea. LETRAKIT izena eman zaio eta euskal alfabetatzegintzan aritu izan den zenbait pertsona eta talde bildu dira bertara, oraindik eginkizun dagoen alfabetatzegintzari bultzada berria eta eraginkorra emateko.

Kanpainak

Analfabetismoen aurka

 • Didakteka
 • Sortua: 10 December 1990
 • Bisitak: 853
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Analfabetismoen aurka dio izenburuak: izan ere. analfabetismo bikoitza ematen baita. Bata osoa, betikoa, garapen-bideetan dauden herrietan ernaten dena eta bestea. analfabetismo funtzionala, herri garatuagoetan azaltzen dena.

Kanpainak

lletrismoa, herri aurreratuen analfabetismoa

 • Didakteka
 • Sortua: 10 December 1990
 • Bisitak: 811
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Analfabetismoa ez da garapen-bideetan dauden herrien arazoa bakarrik; industriadun herrietan ere bada analfabetismorik. Herriotan ematen den analfabetismo funtzionala, Frantzian iletrismoa deitua, agerian jarri nahi du liburuaren egileak, askotan ezkutatu nahi izaten den arazoa baita.

Irakasleen prestakuntza

Begirada kritikoa planteamendu komunikatiboari (2)

 • Didakteka
 • Sortua: 10 December 1990
 • Bisitak: 881
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Artikulu honek (bitatik bigarrenak) Planteamendu Kamunikatiboaren aspektu pedagogiko batzuk aztertzen ditu; besteak beste, «syllahus semantiko»aren ideia eta «benetakotasunaren arazoa materialetan eta metodologian. Planteamendu Komunikatiboak. gehienetan. alderdi hauek oso modu sinplifikatu eta ilun samar lantzen dituela iradokitzen du Swan-ek; gainera, hizkuntz irakaskuntzarako plonteamendu zuhurrak syllabus semantikoak eta formalak integratzea eskatzen du eta bereziki idatzitako ikas-materialak eta benetakoak konbinatzea. Halaber, Planteamendu Komunikatiboak ez du aintzat hartzen ama-hizkuntzak bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan duen garrantzi handia.

Egilearen eskutik

Dogmaren aurka: Michael Swan-i erantzuna

 • Didakteka
 • Sortua: 10 December 1990
 • Bisitak: 710
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

"Begirada kritikoa planteamendu komunikatiboari" izenburupean Michael Swan-ek idatzi eta oraingoaren aurreko bi zenbakietan (39/1 eta 39/2) argitaratu ziren bi artikuluei erantzuten die oraingo honek. Argudiatzen denez, Swanek desitxuratu egiten ditu gaur egun «planteamendu komunikatibotzat ezagutzen den hori eraiki duten ideiak, eta Swanen argumentuak ere berez kontraesankorrak dira. Autorearen ustez, Swanek huts egiten du lHI-ELTaren teoría edo praktikaz berak duen jarreraren frogak edo euskarriak eskaintzerakoan eta, horrela, erasotzen dienei merezigabe egozten dien hoben berberaren errudun bihurtzen da bera ere.

Egilearen eskutik

Literatura IBHko ikasgelan

 • Didakteka
 • Sortua: 10 December 1990
 • Bisitak: 783
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

IBHko ikasgelan (IBH: ingelesa bigatren hizkuntza denean) literatura erabiltzearen aldeko eta kontrako arrazoiak aztertzen ditu artikulu honek. Autoreak argudiatzen duenez, testu literarioak arrakastaz erabili nahi badira ikasgelan, kontu handiz aukeratu eta irakurlearen eta testuaren arteko elkarreragin edo interakzio estetikoa bultzatzeko moduan planteatu behar dira. Elkarreragin hau bultzatzeko moduan literatur testu bat nola plantea litekeen erakusten duen adibide konkretu batekin amaitzen da artikulua.