Zortzi urrats irakaskuntzatik itzulpengintzara

Argitaratua: Friday, 4 December 2015, 10:54 AM
Alcedo eta Pastor

Urteak emanda euskararen irakaskuntzan euskaltegi publiko batean, itzultzaile-lanetan aritu beharrean kausitu ginen eta bi unibertso horien — irakaskuntza eta itzulpengintza— arteko jauzia egin beharrean, beraz. Bi mundu horien arteko trantsizioan topatu ditugun aldeak eta egin behar izan ditugun urratsak batu, eta zortzi kategoriatan sailkatuta azaldu nahi izan ditugu artikulu honetan.

1.- Arauak betetze eta betearaztetik arauak apurtzera

2.- Corpus linguistiko mugatua irakastetik hizkuntzaren inguruko eremu anitz kudeatzera

3.- Hartzaile zehatz ezagunak izatetik hartzaile identifikatu gabe orotarikoak izatera

4.- Estilistika eta erretorika alboratzetik estilistika eta erretorika beti presente edukitzera

5.- Hizkuntza estatikotik hizkuntza dinamikora

6.- Hizkuntza bakarra transmititzetik hizkuntza batetik bestera ibiltzera

7.- Hizkuntzaren zamaketaria izatetik sortzailea izatera

8.- Estatus presentzialetik ikusezintasunera

Behin urratsok garatuta, irmo adierazten dugu zubi-lana egin behar dugula bi eremu horien artean, hizkuntzaren mesedetan egin behar ere.