Kausazko perpausen inguruko bi arazo

Argitaratua: Sunday, 4 September 2011, 1:00 PM
Bestelako lankidetzak

Hiru alderdi nagusi bereizten ditugu hizkunt zen irakaskunt zan: zer irakatsi, nori irakatsi eta nola irakatsi. Lehenengoa dugu orain jorragai: hizkuntza bera alegia. Hizkuntzaren zuzentasuna funtsezkoa da komunikatzeko gaitasunean. Egokitasuna, koherentzia, kohesioa eta aberastasunaz gain zuzentasuna ere aintzat hartzekoa da erabat. Artikulugileak gaiari erreparatu eta “Kausazko perpausen inguruko bi arazo” artikulua idatzi du, hainbat erabilera oker bertan bistaratuz eta, aldi berean konponbideak eskainiz.