Egiaztatze-probak: zuzentasunaren azterketa 3. mailako idazlanetan

Argitaratua: Tuesday, 1 December 2015, 11:31 AM
Mikel Gartziarena

Izenburuak berak dakarkigu ikerketaren helburu nagusia: 3. mailako idazlanen zuzentasun-maila aztertzea. Ez pentsa, ordea, lanaren funtsa ebaluazioan oinarrituko denik, edota, zuzenketa-estiloan erdiratuko garenik. Hizpide izango ditugu helduek 3. mailako euskararen gaitasun-probetan egiten dituzten akatsak, zuzentasunarenak, alegia. Hala, lortutako puntuazioaren araberako sailkatze-lana egingo dugu, begi-bistan utziz heldu guztiek dituzten errorerik ohikoenak zein puntuazio-artea kontuan izanda aurkitzen diren akatsik sustraituenak; era berean, interesgune izango ditugu hizkuntzen arteko eraginak, fenomeno linguistikoak eta errore bereizgarrienak. Amaieran, behin akatsen izaera eta erroa identifikaturik, saiatuko gara puntuazioaren araberako erroreen sailkapen-gida diseinatzen eta proposamen didaktikoa luzatzen.

Guztiok ezagutzen ditugu euskara-maila neurtzeko probak, hala nola EGA edota HABEren hirugarren mailako azterketa. Eguneroko ogia dugu zuzentasunaren afera, eta, horren garrantziaz oharturik, ikergai-arloa. Jomuga hori izaki, ezkondu beharrean gaude aurrez aipatutako alde praktikoa zuzentasunaren aterkipean dauden ideia nahiz teoriekin.