Hizkuntz kontuak

Eman-en erabilera okerra

Eman-en erabilera okerra

by Hasier Agirre Aranburu -
Number of replies: 0

Euskaltzaindiaren Hiztegira joz gero, eman aditzak adiera ugari dituela ikus liteke. Horietako bakar bat ere ez da, ordea, gertakizun-adierakoa. Ezer jazo dela edo nondik nora joan den ezagutzera emateko, okerra da aipagai dugun aditza, nahiz egungo diskurtsoan holako batzuk ikusi edo entzun:

  • *Aldaketa handiak eman dira azken urteotan
Aholkua

Erabilera oker hori saihesteko “gertatu” aditza baliatu daiteke lasai asko, baina baita “izan” aditza bera ere:

Gaztelaniatiko kalkoak izan ohi dira eman oker horiek, eta, batzuetan, esamolde osoak (si se dieran las circunstancias eta abarrak…) euskaraz bere horretan emateko arriskua dela-eta, halakoak bestela adieraztea izaten da komenigarriena: Halakorik (gertatuko) balitz / Egoera hori balitz / Hartaratuko bagina / Baldintza horiek beteko balira…
Ibilitako bideak: