Hizkuntz kontuak

Hemen lekuzkoa vs bertan diskurtsiboa

Er: Hemen lekuzkoa vs bertan diskurtsiboa

by Iñaki Villoslada -
Number of replies: 0
Kaixo:

oharkizun egokia egin du Joxe Marik berton-ek duen balioaz Bizkaian; berton azaltzen da Euskaltzaindiaren Hiztegian ere, eta Labayruren hiztegiak biak jasoz balio diferentearen berri ematen du.

Halako batean bertan ezin zela aparkatu jarrita zegoen trafiko seinalearen ondo-ondoan udaltzainari erantzun egin zion bizkaitarrak isuna jartzerakoan: hark ez ebala bertan aparkau, berton baino!

Bertan goxo...

Iñaki