Curriculuma

Noski vs jakina

Noski vs jakina

by Hasier Agirre Aranburu -
Number of replies: 0

 

Gaurkoak bi lokailuren arteko esparru diskurtsibo ezberdinaz dihardu; interaktibotasunaren eta modalizazioaren ikuspegitik azaldu nahi izan da aldea, eta hausnarketa egin da alde hori ikasprozesuan noiz islatzea komeni den.