Prestakuntzarako jardunbideak. Elkarrekin lotu

Argitaratua: Tuesday, 27 April 1993, 1:40 PM
Mintegi iraunkorra

lrakasleen prestakuntzarako saioetan anitz dira inputa edo edukiak lantzeko eskura ditugun prozedurak. "Prestakuntzarako ihardunbideak" izenpean ZUTABE argitara ematen ari den lantxoen bidez, prozedura zenbaitekin aprobak egiteko egokiera eskaini nahi zaizu. Bildumako laugarrena da oraingoa.