Prestakuntzarako ihardunbideak. lrakurketa paraleloa

Argitaratua: Saturday, 24 August 1991, 10:20 AM
mintegi iraunkorra

lrakasleen prestakuntzarako saioetan, anitz dira inputa edo edukiak lan­tzeko prozedurak. "Prestakuntzarako ihardunbideak" izenpean ZUTABE argitara ematen ari den lantxoen bidez, prozedura horiekin aprobak egiite­ko egokiera eskaini nahi da. Bildumako bigarrena dugu oraingoa.