Jarraikiz ≠ jarraiki

Argitaratua: Monday, 18 January 2016, 10:45 AM
Alex Mungia

Nola adierazi:

             a) adibideari jarraikiz egin ariketa

edo

            b) adibideari jarraiki egin ariketa?


Erne ibili, zeren eta sarritan oker erabiltzen baita -ri jarraikiz lokuzioa, -KI bukaera duten moduzko adberdioekiko analogiaz-edo (arinki, samurki...).

-Z                ZUZEN: Adibideari jarraikiz egin ariketa (edo adibideari jarraituz)

- O              OKER: Adibideari jarraiki egin ariketa


INFORMAZIO OSAGARRIA: