2024an euskara eta genero-berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko beka-deialdia

Argitaratua: Thursday, 18 April 2024, 11:25 AM
Eusko Jaurlaritza. Kultura eta Hizkuntza Politika saila

Euskara eta genero-berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko lau bekatarako deialdia argitaratu du Kultura eta Hizkuntza Politika sailak (2024ko apirilaren 12ko  Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuaren Agindua, 2024an euskara eta genero-berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko lau bekatarako deialdia arautzen eta onartzen duena 2024ko apirilaren 18ko EHAA).

Esleituko diren beken bidez, ikerketa-gai hauek landuko dira:

  • Euskararen biziberritze-prozesuak generoari lotuta ulertzeko ikerketa teoriko edo-eta metodologiko demolinguistikoak.
  • Generoaren ikuspegia txertatuz eraikitzen diren euskararen biziberritze-prozesuei buruzko ikerketa aplikatuak.
  • Generoa eta hizkuntza uztartzen dituzten corpus-, komunikazio- edota diskurtso-azterketak eremu ezberdinetan (hezkuntza, lan-mundua, familia, aisialdia eta kirola…)
  • Euskararen biziberritzean emakumeek izan duten zereginari buruzko ikerketa-lanak (ahozko ondarea baliatuz edota ikerketa bibliografikoak eginez).

Aurkeztuko diren lanei buruzko zenbait zehaztapen:

  • Aurkezteko epea:  2024/04/19-2024/05/20
  • Beken xedearen ondoriozko lanak euskaraz egingo dira.
  • Eskatzaileak pertsona fisikoak izan behar dira, banaka edo taldeka.
  • Diru-kopurua: beka bakoitza 7.500 eurokoa izango da.
  • Iraupena: zortzi hilabeteko iraupena izango dute eta epea ezingo da 2025eko urtarrilaren 31tik aurrera luzatu.
Informazio zabalagoa