Berrikuntza kurrikularra eta helduen irakaskuntza: kultura eta eduki tematikoa curriculumean

Argitaratua: Sunday, 10 October 1999, 11:25 AM
Monografia 3

Hizkuntzen irakaskuntzan kulturak duen garrantzia begien bistakoa da. Xede­hizkuntzaren hiztunen uste, balore, jarrera, aztura eta portaera komunak, besteak beste, aintzat hartzekoak dira ezbairik gabe curriculumaren diseinuan. Eta, xede­hizkuntzaren hiztunen kultura ez ezik hizkuntz ikasleena ere zertan ahazterik ez dago.