Aldrebeskeriak

Argitaratua: Monday, 29 August 1988, 1:25 PM

Ikaslearen nortasuna, pentsakera kognoszitiboak eta blokaia  sikologikoak guztiz aintzakotzat hartu beharrekoak dira, irakaskuntza ikaslearengan ardaztu nahi badugu.