Glotodidaktika hiztegia

Argitaratua: Thursday, 30 July 1987, 11:57 AM
Glotodidaktika hiztegia

Erreferentzia bibliografikoa

UZEI. (1987). Glotodidaktika hiztegia. HABE.


Liburuaren aurkezpena

Sorrera-sorreratik somatu zuen HABEk Glotodidaktika-hietegia lantzeko premia. Eta hasi ere, berehala hasi zen. Programazio-liburuak, ZUTABE aldizkaria, ITZULPEN SAILAko aleak ... saialeku paregabeak gertatu zaizkio Glotodidaktikaren eremua finkatu, erdal hitzen ordainak bilatu, alde; eta molde; erabili, eta pixkana-pixkana taxutzeko. Ez zen, ordea, nahikoa. Baren tartean zalantzaren bat edo beste, oraindik erabili gabeko hitzik, gehiegi jorratu gabeko alorrik ... Eta HABEk UZElra jo zuen bere kezka eta iritziekin, testu eta zerrendekin, bibliografia eta glosarioekin. UZElk enbidoa jaso, eta hau dugu ondorena: GLOTODIDAKTIKA-HIZTEGIA. Asmatu dugulakoan gaude. Izango ahal da euskararen irakaskuntzaren onerako.


Joxe Joan G. de TXABARRI
HABEren Zuzendari Orokorra