Hizkuntz kontuak

-(e)LARIK postposizioa

Er: -(e)LARIK postposizioa

by Ainara Maya Urroz -
Number of replies: 0
-(e)LARIK menderagailua, berez, ekialdeko euskalkietakoa da, eta, batez ere, denbora edo modua adierazten du, euskalki gehienetan erabiltzen den -(e)LAk bezala. Testuinguruaren arabera, baina, azalpena, baldintza zein kausa adierazteko ere balio du. Denboraz bestelako nozioak (modua, kausa, azalpena, baldintza) ere adierazten ditu –(e)LARIK menderagailua daraman perpausak, eta askotan zaila da bereiztea denbora, modu, baldintza edo kausa nozioa adierazten den.

Dena den, -(e)LARIK menderagailuaren balioa ez dago behar bezainbeste ikertuta; hala ere, zalantzarik ez dago beste zenbait egitura (hemen aipatu dituzunak) askoz ere egokiagoak direla Hego Euskal Herrian, sarri kalko desegoki baten ondorio (erdal gerundioak), hemen aipatutako akats horiek egiten baitira.