Euskararen erabilera-planak: ASPACE

Argitaratua: Thursday, 11 October 2001, 10:50 AM
monografiak 4

ASPACE entitatearen euskalduntzeari hegira egindako planaren aplika- zioari buruzko nondik norakoak azalduko ditugu aurkezpen honen bidez,  alegia planteamendu teorikotik praktikara dagoen jauzia agertzen saiatuko gara. Horrela, planaren aplikazioari buruzko zehaztasunak eman aurretik, laburki bada ere, ezinbestekoa da aplikazio aurreko urratsei,  aurrekariei eta diseinuari buruzko hainbat argibide ematea.