Euskal kunplimenduak

Argitaratua: Thursday, 22 December 1983, 10:55 AM
Euskararen kutxa

Euskararen arloan bada sail bat nahiko gutxi jorratua dagoena: eguneroko hizketa eta harremanetan erabiltzen diren kortesiazko esaera eta formulak, alegia. Euskaraz barra-barra erabili izan dira eta oraindik ere erabiltzen dira, baina hor daude inor gutxik jaramon egiten dielarik.