Euskal alfabetatzearen historia zirriborratuz

Argitaratua: Thursday, 22 December 1983, 11:05 AM
Ama-hizkuntza

Lerrook eskatzean, pozik eman dut baietza. Komeriak lana biribiltzeari ekitean izan ditut: alde batetik, ikuspegi zehatz samarra ernan nahia eta datuak falta askotan, eta gauzak behar bezala matizatzeko, lerro-ilara laburregira mugatua, bestetik.