Ariketa komunikatiboak: zenbait ideia

Argitaratua: Tuesday, 8 April 1986, 10:45 AM
Gure iturrietatik

lradokizun eta ideia «berri» batzuk besterik ez ditu behar askotan irakasleak bere sormena martxan mantentzeko. Horrela, bere eginkizunak kalte edo etenik izan ez dezan. Bestetan, berriz, ideia horiek probetxugarri gerta dakizkioke mila arrazoirengatik atzeratuta edo geratuta gelditu den irakasleari.

Lan honetan aurkezten ditudan ideiak helburu horiek lortzeko bide gerta daitekeelakoan nago. Hauen gisako ideiak han-hemenka entzun eta irakurtzeko egokiera izango du irakasleak. Horregatik jarri dut 'berri hitza komatxoen artean hasieran, zeren zerbaiten berri izateak ez baitu esan nahi hori berria denik.