“Zer egiten dugu hitz egiten dugunean?”: procesos, factores y estrategias en la interacción oral en L2

Argitaratua: Thursday, 3 December 2015, 3:45 PM
Susan Martin

Izenburuan adierazitakoari erantzuten hasi aurretik, zenbait galdera egiten ditu hizlariak, hala nola, a) zer aldagaik hartzen dute parte ahozko elkarrekintzan? b) zergatik eta zertarako hitz egiten da H2 ikasgai den gelan? c) zertaz hitz egiten da? d) nola hitz egiten da? …

Izua, gehiegi pentsatu beharra, zer esanik ez izatea… Horrelakoak omen dira ikasleen zailtasunak, besteak beste, ezinezkoa zaielako H1en eta H2n berdin jokatu: H1en komunikatu behar dutelako; H2n, berriz, behartuta daudelako. Horrenbestez, ezinezkoa da bizitza errealean baleude bezala aritzea.

LEVELTen ereduan oinarrituta, hitz egiten dugunean zer egiten dugun azaltzera dator Susana Martin, eta, horretarako, prozesuan ematen diren urratsak azaltzen ditu, zailtasunak azaleratzen, eta, bidenabar, ondorio pedagogikoak eskaintzen. Esaterako, kontuan hartzekoa da egiten duen aipamena: "Gramatikarik gabe ezer gutxi komunika daiteke; hiztegirik gabe, ezer ez" (Wilkins, 1972). Ondorioz, zailtasunak bideratzeko honako gidalerro didaktikoak proposatzen ditu:

  • Hiztegi berriaren jabekuntza errazteko ezagutza-markoa eraiki. Testuingururatu.
  • Ezagutza instrumentala irakatsi (zeharka adierazi, deskribatu, azaldu… )
  • Hiztegia berreskuratzeko teknikak erabili (adimen-mapak, sareak…)
  • Ulertzeko eta gogoratzeko estrategiak bultzatu.

Ikasleengan elkarrekintza-gaitasuna areagotzea omen da irakaslearen egitekoa. Horrenbestez, ikasleak gaitu beharko ditu komunikazio-unitate den enuntziatua egoera jakin batean solaskide bati zuzentzen zaion ekintza bezala ulertzen, besteak beste, mintzaidea ere mezuaren parte delako, eta azken hau elkarren artean eraikia.

HABE liburutegian

Beste eduki interesgarriak

Susana Martín

Me faltan las palabras”: el léxico en la comprensión y la expresión oral en L2

La conferencia pretende mostrar el funcionamiento del acceso al léxico en L2 durante las tareas de escucha y de expresión oral, con el objetivo de entender las diferencias en estos procesos para ambas destrezas, el papel que juega la memoria en ello, las dificultades que ofrece para los aprendices no nativos y las estrategias que pueden ayudar a resolverlas. “Me faltan las palabras” es una de las expresiones más repetidas por los aprendices de L2 cuando realizamos actividades orales en el aula. Cómo presentar el vocabulario para propiciar la comprensión del input, y cómo favorecer que los alumnos incorporen este nuevo léxico a sus producciones, son dos interrogantes a los que debemos dar respuesta cada día en nuestras clases. En la presente conferencia partiremos del papel del léxico en el procesamiento de la información oral, de cara a dar unas pautas útiles para diseñar las actividades de comprensión auditiva. A partir de este input comprendido, paso previo imprescindible para la producción oral, ofreceremos sugerencias para ejercitar la interacción oral facilitando la incorporación del nuevo vocabulario.
L de lengua

Lexikoaren lekua hizkuntzen irakaskuntzan

“Lexikoaren lekua hizkuntzen irakaskuntzan”. Horren inguruan ari dira Anna Sánchez Rufat eta Francisco Jiménez Calderón, Extremadurako unibertsitateko irakasleak, L de Lengua-ren 104 podcastean. Euren ustez, ez da azken urteotan ikuspegi aldaketa handirik eman lexikoaren ikas-irakaskuntzan: ardatz izaten jarraitzen du, baina ez da sistematikoki lantzen.