Moodlen hizkuntzen ahozkotasuna praktikatzeko Babelium gehigarria

Argitaratua: Friday, 21 October 2011, 12:50 PM
Juanan Pereira

HABE Liburutegiko katalogoan

Hizkuntzak ikasteko garaian zailena ahozkotasuna praktikatzea eta menperatzea da. Babelium ekimena Euskal Herriko Unibertsitatean garatu den bigarren hizkuntza baten ahozkotasuna praktikatzeko kode irekiko proiektua da.  Babelium webgunean parte hartzen duten ikasleek beste ikaskideek edo irakasleak berak prestatutako mintzapraktika egiteko ariketak aurkituko dituzte:  bikoizketak egiteko bideoak, ipuinak eta komikiak kontatzeko erronkak, etab. Ariketa horietan ikasle bakoitzak bere mikrofonoa edota web-kamara erabiliz, unean bertan bideoak grabatu behar ditu, planteatzen zaizkion ahozko probak gaindituz. Aplikazioa erabiltzeko Flash plugina besterik ez da behar, nabigatzailean bertan egikaritzen baita. Ariketen erantzunak (grabaketak) egin ondoren, erabiltzaileak Babeliumen argitaratuko ditu beste ikaskideek ebaluatu ditzaten, modu kolaboratiboan.

Moodle plataforma hizkuntzak irakasteko erabiltzen den heinean Babelium bertan gehigarri gisa integratzea zerbait naturala bilakatu zen. Izan ere, aurkezpen honetan ahozkotasuna praktikatzeko Moodlerako gehigarri honen ezaugarriak eta garapenean izan ditugun arazoak nola gainditu ditugun aurkeztuko dugu.

Beste eduki interesgarriak

bestelako lankidetzak

Babelium proiektua: ahozkotasuna praktikatzeko kode irekiko plataforma

Euskal Herriko Unibertsitateko GHyM1 ikerkuntza-taldeak garatu du Babelium ekimena, Elurnet2 enpresarekin batera. Hitz gutxitan esanda, euskararen ahozkotasuna praktikatzeko kode irekiko proiektua da Babelium. Webgunean parte hartzen duten ikasleek beste ikaskideek edo irakasleak berak prestatutako euskarazko mintzapraktika egiteko bideo-ariketak aurkituko dituzte: ahozko aurkezpenak, bikoizketak, ipuinak eta komikiak kontatzeko erronkak… Ariketa horietan, bideo bat grabatu beharko du ikasle bakoitzak unean bertan, mikrofonoa edota web-kamera erabiliz eta proposatzen zaizkion ahozko probak gaindituz. Aplikazioa erabiltzeko, Interneteko arakatzaile bat besterik ez da behar, bertan egikaritzen baita Babeliumek behar duen guztia. Ariketen erantzunak burutu ondoren (grabaketak, alegia), Babeliumen argitaratuko ditu erabiltzaileak; horrela, irakasleaz gain, beste ikaskideek ere ebalua ditzakete elkarlanean.
Esperanza Román

Preparación, gestión y evaluación del trabajo colaborativo dentro y fuera de entornos virtuales de aprendizaje

El trabajo en grupo es una de las piedras angulares tanto en los cursos impartidos en entornos tradicionales como en los cursos a distancia. Sin embargo, no siempre se obtienen los resultados deseados de los proyectos colaborativos. Con objeto de evitar la frustración que este tipo de experiencia ocasiona entre docentes y alumnos, en este taller, se repasarán algunas técnicas para preparar, gestionar y evaluar con mayor eficacia el trabajo en grupo en un curso a distancia, usando para ello diferentes entornos, como wikis, marcadores sociales, microblogging y foros de discusión en plataformas virtuales.
Mar Camacho

Mobile Learning y la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

El enorme impacto que los dispositivos móviles han tenido en la sociedad en los últimos años justifica la necesidad de tomarlos en cuenta e incluirlos en los procesos educativos. Su uso extendido por parte de los llamados nativos digitales modifica —y lo va a hacer más en un futuro inmediato— la manera de crear y acceder a nuevas formas de conocimiento y favorece la proliferación de numerosas herramientas sociales que permiten la interacción, la generación y publicación inmediata así como la aparición de nuevas formas de expresión, lenguajes y narrativas. El objetivo de esta ponencia es ofrecer al profesorado una breve panorámica en torno al mobile learning y su potencial pedagógico para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, así como explorar actividades de fácil creación y explotación en el aula para el profesorado, como mobile storytelling, el uso de los códigos QR, la realidd aumentada, las simulaciones, etc.
Begoña Gutierrez

Moodleren erabilera Mastitxu euskaltegian

MOODLE plataformak aukera asko ematen dizkigu, bai auto-ikaskuntzarako, bai talde-ikaskuntzarako, bai irakasleen arteko harremanetarako. Tresna egokia da, lana errazten duena eta informazioa gordetzeko aukera paregabea eskaintzen digu.
Joxi Sierra

Hezkuntza saileko plataforma berriak

Hezkuntza sailak ikastetxeen lana digitalki ere egin ahal izateko, plataformen eskaintza bat egiten du, IKT Programaren bidez, jaurlaritzaren sistema publikoarekin batera. Gobernuaren zerbitzuekin dute ostatu, EJIEren ardurapean, eta ikastetxe guztiei eskaintzen zaie modu berean.
Paul Reyburn

Moodle: herramienta de enseñanza donde hay una ausencia de obligación

El uso de Moodle y Mahara se va extendiendo y consolidando como herramientas de enseñanza de idiomas. Esta sesión trata de ilustrar el uso de Moodle y Mahara como herramientas de apoyo al método tradicional de enseñanza de idiomas; y cómo esto puede mejorar tanto la experiencia como los resultados del aprendizaje.
Esperanza Román

Aprendizaje formal e informal: más allá del aula y de los entornos virtuales de aprendizaje

Uno de los retos a los que se enfrentan todos los docentes es motivar a sus alumnos para que desarrollen estrategias de aprendizaje que les ayuden a continuar su proceso de aprendizaje más allá del aula. No hay duda de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza ayuda a los alumnos a ser más autónomos a la hora de aprender. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer para que realmente los alumnos puedan hacer la transición de un aprendizaje formal gestionado a través de plataformas virtuales al aprendizaje más informal al que pueden tener acceso a través de todos los servicios de la web social. En esta ponencia se presentarán y discutirán una serie de estrategias que tanto profesores como alumnos pueden poner en práctica para favorecer un aprendizaje independiente y la creación de un entorno personal de aprendizaje más allá de los límites del curso o del aula.
Beatriz de los Arcos

Del teléfono y el cassette a Moodle y la videoconferencia: desafíos, frustraciones y éxitos en la enseñanza de lenguas a distancia

La enseñanza de lenguas a distancia plantea, entre otros, dos serios quebraderos de cabeza: el aislamiento del estudiante con respecto a otros estudiantes y el profesor, y la falta de oportunidades para la práctica de la destreza oral. Desde la década de los 90, el Departamento de Lenguas de la Open University ha buscado en la adopción de las TIC, si no la solución, al menos el alivio a estos problemas. En esta ponencia proponemos echar un vistazo a cómo ha evolucionado el programa de lenguas de la Open University con la introducción de las nuevas tecnologías, desde las primeras pruebas por teléfono, pasando por la conferencia audiográfica en tiempo real, hasta enfocarnos en el uso actual de Moodle como entorno de aprendizaje. Repasamos así los desafios, frustraciones y éxitos que hemos encontrado en el camino, apoyándonos en el conjunto de la investigación que ha acompañado cada paso.
Pilar Montoya

Euskara on-line ikasi: ikastaroen diseinua eta aribideak

Santurtziko Udal Euskaltegian aspaldi hasi ginen euskara ikasteko on-line ikastaroak eskaintzen. Urte hauetan era guztietako saiakerak egin ditugu eta komunikazio honetan gaur egun ematen ditugun ikastaroen diseinua eta aribide metodologikoak azaldu nahi ditugu. Diseinuari begira, gure ikastaroen osagai nagusiak bi dira: moduluak eta unitateak. Modulua ikaskuntza eta irakaskuntza antolatzeko elementu nagusia izango da. Maila bakoitza antolatzeko oinarrizko osagaia da eta kopura aldatu egingo da maila batetik bestera. Moduluen deskribapenak lagunduko digu maila barruko eta mailen arteko koherentzia eta batasuna ziurtatzen. Modulu bakoitza 10 bat orduko 5 unitatek osatzen dute. Unitateari esker ikas-ibilbide estandarrak diseinatzeko modua izango dugu. Unitatearen izena ohiko komunikazio-egoera bat izango da. Horrela, hizkuntza-erabileraren testuingurua modu esplizituan eskainiko dugu, eta horrela zehaztu ahal izango dugu zein diren testuinguru horretan hiztun batek garatu beharreko jarduera komunikatiboak. Aribide metodologikoei dagokienez, hainbat prozesu zaindu behar dira bereziki birtualitatean: komunikazio-tresnen erabilera, irakaslearen diskurtsoa, ikasleen diskurtsoa, elkarreragina eta lankidetza bultzatzeko estrategiak...
Jon Urdangarin

Itsaso gaindik ikasten baduzu

2004an Argentinako 40 bat ikasle euskara ikasten hasi ziren HABEren plataforma telematikoan, gaur egun Hegoamerikako beste zenbait herritara ere zabaldu da eskaintza, Euskara Munduan programaren bidez. Urrutiko irakaskuntza honek izugarrizko aldaketa izan du azken urte hauetan, zipeatutako material-karpetekin hasi eta moodle plataforma elkargune izan dugun arte. Zailtasunak zailtasun eta baliabideak baliabide, esperientzia pedagogiko hau bi ezaugarrik egin dute interesgarri: online izateak eta taldeka lan egiteak. Talde lanean sortu ditugu zenbait blog, etengabeko elkarreragina eta informazio trukaketa nahiz bilketa bideratu dutenak, eta horretan guztian IKASTEN plataforma izan da gure plaza eta bilgunea.