lrakurketa ostean mapa semantikoa erabili norberaren berbaldia antolatu eta idazteko

Publicado: miércoles, 1 de diciembre de 1993, 08:45
Beste iturrietatik

Unibertsitateko irakasleak, lehen urteko ikasleenak batez ere, sarritan topo egiten du ídazlana utertzeko eta antolatzeko gaítasuník ez duten íkasleekín. lrakurgaí batean dauden edo gero ídazlan batean egongo díren ídeíak elkarri lotzen ikasleei laguntzeko, irakasle horrek eman ditzakeen urratsak lehunuko dítu artíkulu honek. Tekníka hau mapa semantikoa edo sare semantíkoa deítzen den kontzeptu-estrategían oínarrítua dago.