e-Hizpide 96

Argitaratua: Wednesday, 1 July 2020, 2:02 PM
Herrera & Pujolá

Bigarren hizkuntzen didaktikaren berrikuntza mapatzea: eremu bateko nodoak eta ertzak

 • Argitalpenak
 • Sortua: 9 July 2020
 • Bisitak: 1603
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Bigarren hizkuntzen didaktikaren berrikuntza mapatzea dute helburu dute egileek artikulu honetan, alegia, eremu hori nolabait irudikatu eta osagai desberdinak bertan kokatzea irakasle zein ikertzaileek errazago esploratu ahal izan dezaten. Izan ere, teknologien hedapenak eta erabilerak, zientzia kognitiboen nahiz ikaskuntzari buruzko teorien ekarpenekin batera, badute eraginik hizkuntzen ikas-irakaskuntzan. Hala, hezkuntza berritzeko nodo nagusietako batzuk aurkezten dituzte (esaterako nonahiko ikaskuntza, jardun bikoa, sarekoa, transmedia edota gamifikazioa) eta horietako bi edo gehiago elkartzen dituzten hiru ertz lantzen: truke birtuala edo telelankidetza, ikasgela iraulia (edo flipped classroom) eta norberaren ikas-alorra (NIA edo PLE). Bukatzeko, hiru ikerketa-lerro zertzelatzen dituzte, berrikuntza, irakaskuntza-praktika eta bigarren hizkuntzen ikaskuntza landutako ikuspegiaren arabera aztertzen segitzeko.

https://doi.org/10.54512/GJRX2628

Javier Muñoz-Basols

Erosotasun-gunetik harago: hizkuntza-aniztasuna, itzulpena eta bitartekotza, gaitasun eleaniztuna sustatzeko

 • Argitalpenak
 • Sortua: 17 December 2020
 • Bisitak: 1683
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

From watching a subtitled TV series to learning the lyrics of a popular song in a foreign language, media act as a mirror reflecting global multilingual realities. And yet, it is not always clear how teachers can exploit these multilingual experiences of learners in the foreign language classroom. Introducing a multilingual approach into the teaching of translation can show students how a given translation problem can be resolved in multiple ways in different languages. This contributes to promoting awareness of language diversity and fosters plurilingual competence, as students embark on the task of identifying similarities and differences among languages and recognising the link between languages and cultures. In this article, I present a unit of learning comprised of self-reflective and Multilingual Audiovisual Translation (MAVT) activities that can be used to integrate multilingualism into the foreign language curriculum as well as for teacher training purposes. Such a programme offers teachers several ways to develop both multilingual and plurilingual awareness while encouraging both teachers and students to go beyond their comfort zone as they tackle multilingual translations of texts.

Vanessa Ruiz & Lola Torres

Hezkuntza-berrikuntza hizkuntza-ikasgelan. Bide posibleak

 • Argitalpenak
 • Sortua: 3 September 2020
 • Bisitak: 1610
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Artikulu honetan, hizkuntzak irakasteko eta ikasketa-prozesuei heltzeko ibilbide-mapa bat aurkeztuko da, ikasleen arteko komunikazioa zein elkarlaneko ikaskuntza aktiboa sustatzen duten hezkuntza-esperientzia berritzaileetatik abiaturik. Hori horrela, "berrikuntza" kontzeptua aztertuko da hasteko eta behin, hezkuntza-eremuan dituen inplikazioak kontuan hartuz. Ondoren, ikasgelako esperientzia berritzaileen diseinuan inplikatutako trebetasunak eta jarrerak nabarmenduko dira. Halaber, ikaskuntza esanguratsurako gako batzuk iradokiko dira, baita hizkuntzak irakasteko eta ikasteko hainbat jardunbide egoki ere. Testua amaitzeko, praktika bat ebaluatzeko moduari buruzko gogoeta egingo da, benetan berritzailea ote den egiaztatzeko.

https://doi.org/10.54512/QZNP4176

Natalia Contreras

Azpititulazioa eta bikoizketa: bigarren hizkuntzak ikasteko estrategia motibagarriak

 • Argitalpenak
 • Sortua: 8 October 2020
 • Bisitak: 1775
 • Iruzkinak: 2
 • Gogokoak: 1

Gure gizartean, gero eta leku handiagoa ari dira hartzen irudia zein teknologien eta sare sozialen erabilera demokratizatua. Halako gizartean, bada, bideoa ezinbesteko elementu bihurtu da hizkuntzen irakaskuntzan, eta oso eraginkorra eta motibatzailea gerta daiteke, planteamendu didaktiko sendoekin erabilita. Azpititulazioak eta bikoizketak —ikus-entzunezko itzulpenaren mundutik datoz modalitateok— hamar urtetik gora daramate bigarren hizkuntzen irakaskuntzari buruzko ikerketa didaktikoan, eta ikaslea jartzen dute ikaskuntzaren erdigunean, hura baita aktore nagusia. Lan honetan, modalitate horien egoera teorikoaren sarrera labur bat egingo da, eta hizkuntzen irakaskuntzarako eskuragai eta erabilgarri izan daitezkeen proposamen didaktikoen zenbait adibide emango dira.

https://doi.org/10.54512/JPOL5814

Hormaetxe & Iruskieta

Parekoen behaketaren bidez komunikazio-gaitasuna ebaluatzen: zer dute nahiago ikasleek, errubrika tradizionala ala bideo-behaketa

 • Argitalpenak
 • Sortua: 5 November 2020
 • Bisitak: 1857
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Lan honen helburua ikasmaila ezberdinetako ikasleek euren parekoen ahozko komuni-kazio-jarduna eta -estrategiak nola ebaluatzen dituzten aztertzea da. Horretarako, bi tresna ezberdin erabili ditugu: bata, bideo-etiketa bidezko behaketa (Video Enhancing Observation, VEO tresnarekin) eta, bestea, errubrika digitala. Aztertu ditugun ikasle-taldeak bi hauek dira: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasle-taldea eta unibertsi-tateko ikasle-taldea. Ondoren, bi tresnen erabilerarekin lortu diren emaitzen inguruko hausnarketa egin da, horretarako ikasleei inkesta bidez galdetuta. Bukatzeko, ikasleen esperientzia oinarri hartuta, horien parte-hartzea deskribatu da eta, komunikazioko ar-loari erreparatuz gero, arreta handiena non jarri duten aipatu: errubrika bidez egindako ebaluazioan ala bideoan oinarritutakoan. Emaitzen arabera bai unibertsitateko ikasleek bai DBHko ikasleek uste dute egokiagoa dela bideo-etiketa bidezko behaketa, ahozko jarduna hobetzeko eta horri buruzko atzeraelikadura emateko.

https://doi.org/10.54512/LALI2532

2020ko uztaila-abendua

https://doi.org/10.54512/HOPV5289