e-Hizpide 100

Argitaratua: vendredi 1 juillet 2022, 12:24
Jokin Azkue Arrastoa

e-Hizpide 100. zenbakia. Hitzaurrea

 • Argitalpenak
 • Sortua: 2 juillet 2022
 • Bisitak: 618
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

HABEren zuzendari nagusi den Jokin Azkue Arrastoak idatzitako hitzaurrea.

- e-Hizpide, 100. zenbakia

- Iragana

- Oraina eta geroa

https://doi.org/10.54512/WKGZ1555

Sara Robles Ávila

Ahozko adierazpena eta elkarreragina bigarren hizkuntzen eskoletan: deskriptoreen eskalak programaziorako eta orientazio didaktiko eta metodologikoak

 • Didakteka
 • Sortua: 27 septembre 2022
 • Bisitak: 673
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Artikulu honetan, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko proposamenen azterketa exegetikoa egingo dugu, Liburu osagarriaren bertsio eguneratuan, bigarren hizkuntzen ikasleen ahozko ekoizpen-jarduerekin lotuta, eta zehazki ahozko adierazpenarekin eta elkarreraginarekin. Bi jarduerak eta horiek egiteko aktibatu behar diren estrategiak labur azaldu ondoren, argi eta garbi eta azaletik iruzkinduko ditugu hizkuntza-gaitasunaren sei mailetako bakoitzerako deskriptoreak: komunikazio-jarduera horiek garatzeko orientazio didaktikoak eta gomendio metodologikoak erakutsiko ditugu, Europako Kontseiluaren dokumentu eguneratuaren gomendioei jarraikiz; ahozko ekoizpen- eta elkarreragin-jardueren planifikazioa planteatuko dugu; eta, azkenik, jardunbide egokien dekalogoa eskainiko dugu.

https://doi.org/10.54512/WHVY6840

Cuesta & González & Pujolà

Irakaskuntzako portfolio digitala: irakasleen etengabeko prestakuntzarako ingurunea

 • Didakteka
 • Sortua: 11 novembre 2022
 • Bisitak: 1030
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Gaur egun, irakasle baten prestakuntza irakaskuntza-nortasuna eraikitzeko etengabeko prozesutzat ulertzen da eta bizitza profesional osoan gauzatzen da. Ikuspegi horretatik begiratuta, irakaskuntzako portfolio digitala prozesu horretan guztian lagunduko digun tresna da, hasierako prestakuntzan hasi eta gure etengabeko garapen profesionalean lagunduko diguna, moldakorra, malgua, irekia eta dinamikoa delako. Gainera, portfolioa digitalki eraikitzeak aukera ugari ematen dizkigu aktiboki parte hartzeko gure irakaskuntza-jardunaren inguruko gogoeta eta lankidetzako egoeretan, eta, beraz, baita gure garapen profesionalean ere. Artikulu honetan, irakaskuntzako portfolio digitala zer den, zertarako balio duen eta zer egitura, tipologia eta ezaugarri dituen deskribatzen da. Halaber, hura digitalki eraikitzearen aukerak eta abantailak nabarmentzen dira, bai hasierako prestakuntzan bai etengabeko garapen profesionalean. Bestalde, portfolioa egitean kontuan hartu beharreko zenbait aholku ere ematen dira.

https://doi.org/10.54512/INGR9917

Brooks et al.

Ikaskuntzarako atzeraelikadura-matrize bat

 • Didakteka
 • Sortua: 23 août 2022
 • Bisitak: 1076
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Ikerlan honetan, jada ezarrita dagoen atzeraelikadura-eredu bat erabili da marko gisa (Hattie eta Timperley, 2007), lehen hezkuntzako goi-zikloan zer atzeraelikadura-maila izaten den aztertzeko. Emaitzek erakutsi dutenez, atzeraelikadura, batez ere, atazetara bideratzen da, eta, bestalde, aurreraelikatzea da –ikaskuntzaren hurrengo urratsei buruzko informazioa ematea, alegia– eskoletan gutxien erabiltzen den atzeraelikadura-mota. Ikerketa eta aurkikuntzak oinarritzat hartuz, autoreek atzeraelikadura-matrize kontzeptual bat proposatu dute, ikerketaren eta praktikaren arteko zubi-lanak egiten dituena, atzeraelikadurak hobekuntza sustatzeko.

https://doi.org/10.54512/PSOK9612

Jatorrizko argitalpena:

Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. Australian Journal of Teacher Education, 44(4) https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2

Australian Journal of Teacher Education-en baimenaz itzulia eta argitaratua

Adolfo Sánchez Cuadrado

Hizkuntzen irakaskuntzari aplikatutako bitartekotza kontzeptua

 • Didakteka
 • Sortua: 27 octobre 2022
 • Bisitak: 690
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Kontzeptu berri eta konplexu baten aurrean, hura ezagutzeko estrategia on bat izan daiteke haren esparruko funtsezko beste elementu batzuekin erlazionatzea. Bitartekotza hizkuntzen irakaskuntzaren esparruko funtsezko honako lau kontzeptu hauetan uztar daiteke: ekintzara bideratutako ikuspegia, komunikazio-moduaren kontzeptua, atazaren kontzeptua eta ikuspegi integratzailea. Artikulu honetan, banan-banan aztertuko ditugu.

https://doi.org/10.54512/DZWW5624

Jatorrizko argitalpena:

Sánchez Cuadrado, A. (2022). El concepto de mediación aplicado a la enseñanza de lenguas. In A. Sánchez Cuadrado (koord), Mediación en el aprendizaje de lenguas. Estrategias y recursos (24-36. or.). Edelsa-Anaya.

Egilearen eta argitaletxearen baimenaz egokitua, itzulia eta argitaratua

Mikel Osinalde eta Mikel Iruskieta

Hizkuntza-ikasleen testu-corpus etiketatuaren analisia eta interpretazioa B2 eta C1 mailetan

 • Didakteka
 • Sortua: 2 décembre 2022
 • Bisitak: 725
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Gero eta garrantzitsuagoa da ikerketan sorturiko datuak erakustea, are ikerketaren fidagarritasuna edota gai berean interesa duten ikerlariekin partekatzea ere, itxi gabeko ikerketa-ildoak garatzeko. Hori horrela, Humanitate Digitalen esparrutik eta ikerketa-azpiegiturak erabiliz, hizkuntzen irakaskuntzan datuetan oinarrituriko ebaluazioan urratsak emateko asmoz egin dugu lan hau. Lan honetan zinezko gizabanakoek benetako azterketatan ekoitzitako testuak aztertu dira, B2 eta C1 mailakoak. Lan hau HABEren eta Ixa Taldearen (UPV/EHU) elkarlanari esker burutu izan da. Egindako azterketa-lanaz gain, zenbait tresna eta bitartekoren berri ematen da eta etorkizunean horiek hizkuntza-gaitasunen ebaluazioan zein azterketan zenbaterainoko laguntza ekar lezaketen hausnartu da. Testu-zuzenketaren etiketatze-mailan "Markin" tresnarekin erabiltzeko etiketa-zerrenda ere proposatzen da eta hori baliatuta testuetako erroreak B2 eta C1 mailetan deskribatzeko saiakera ere egiten da, hein batean, halako ekimenek aurrera begira ekar ditzaketen onuren isla eskainita. Egindako irizpenak zein baliatutako datu gehienak eta bitartekoak arloko komunitatearen esku uzteko erabakiak lanaren zein jarduera esparruaren helburuekin bat egiten du, EuDat datuen azpiegitura europarra erabili dugu xede horretarako.

https://doi.org/10.54512/HLFA9295

Maddi Zubiaurre Otamendi

Egiaztatze-proben analisi konparatiboa eta etorkizunerako proposamena: trebetasun bateratuak eta bitartekotza

 • Didakteka
 • Sortua: 13 décembre 2022
 • Bisitak: 708
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Artikulu honek bi helburu ditu: hizkuntzen egiaztatzegintza-erakundeek erabilitako azterketa-ereduen analisi konparatiboa egitea eta etorkizunerako azterketa-proposamen bat aurkeztea. Lehenari dagokionez, bi izan dira aztergai nagusiak: alde batetik, egiaztatze-probetan hizkuntza-trebetasunak bateraturik ala bereizirik lantzen dituzten eta, bestetik, bitartekotza-jarduerek nolako presentzia duten haien egiaztatze-probetan. Izan ere, bitartekotzak indar handia hartu du Europako Erreferentzia Marko Bateratuak komunikazio-modutzat jo zuenetik eta haren Liburu osagarriak bitartekotzaren balioa nabarmendu eta bitartekotza-deskriptoreak eskaini zituenetik. Ikergai horiek luze eta zabal aztertu ondoren, bigarren helburuari dagokion azterketa-proposamena aurkeztu diogu HABE erakundeari.

https://doi.org/10.54512/GWJP7653

Juan Ezeiza Gutiérrez

Ikastaro-txantiloia: Moodle plataforman irakasleen lana errazteko baliabidea

 • Didakteka
 • Sortua: 21 juillet 2022
 • Bisitak: 1592
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Moodle software askeko Ikaskuntza Kudeatzeko Sistema (Learning Management System - LMS) hedatuena da. Kode irekiko plataforma hain malgua da eta hainbeste aukera ematen ditu ezen sakontasunez erabiltzeko denbora luzea eta dedikazio handia eskatzen baititu. Txantiloi batek Moodle-rekin esperientzia mugatua edo bat ere esperientziarik ez duen irakaslearen lana erraztuko al luke? Horixe izan zen HABEren eskaera: txantiloi baten bidez irakasleen lana erraztea. Artikulu honetan erronka horri erantzuteko lana nola garatu den azalduko da. Ikasten esparru jakinerako egindako lana bada ere, Moodle oinarri duen edozeinetan aplikagarria izan daiteke, kasuan kasuko egokitzapenak eginda.

https://doi.org/10.54512/HWZM32812022ko uztaila-abendua

https://doi.org/10.54512/EYMV8613