Hizkuntzen irakaskuntzari aplikatutako bitartekotza kontzeptua: aurkezpena

Publicado: jueves, 13 de abril de 2023, 13:56
Adolfo Sánchez Cuadrado

Mediación en el aprendizaje de lenguas: estrategias y recursos liburuaren online aurkezpenean, Adolfo Sánchez Cuadrado berak idatzitako 1. atalaz ("El concepto de mediación aplicado a la enseñanza de lenguas") mintzatu zen. Besteak beste, EEMB LOan dagoen 2. irudia azaldu zuen (ulermenaren, ekoizpenaren, elkarreraginaren eta bitartekotzaren arteko harremana).

Otros contenidos interesantes

Adolfo Sánchez Cuadrado

Hizkuntzen irakaskuntzari aplikatutako bitartekotza kontzeptua

Kontzeptu berri eta konplexu baten aurrean, hura ezagutzeko estrategia on bat izan daiteke haren esparruko funtsezko beste elementu batzuekin erlazionatzea. Bitartekotza hizkuntzen irakaskuntzaren esparruko funtsezko honako lau kontzeptu hauetan uztar daiteke: ekintzara bideratutako ikuspegia, komunikazio-moduaren kontzeptua, atazaren kontzeptua eta ikuspegi integratzailea. Artikulu honetan, banan-banan aztertuko ditugu. https://doi.org/10.54512/DZWW5624 Jatorrizko argitalpena: Sánchez Cuadrado, A. (2022). El concepto de mediación aplicado a la enseñanza de lenguas. In A. Sánchez Cuadrado (koord), Mediación en el aprendizaje de lenguas. Estrategias y recursos (24-36. or.). Edelsa-Anaya. Egilearen eta argitaletxearen baimenaz egokitua, itzulia eta argitaratua