Bideoari bere mamia ateratzen

Publicado: domingo, 25 de noviembre de 1990, 16:40
Itzulpen Saila 28

Bideoari bere mamia ateratzen honek gida praktikoa izan nahi luke ingelesa nahiz beste hizkuntzaren bat irakasten dutenek telebistatik ahalik eta etekinik handiena atera ahal dezaten. "Aribide egokirako karpeta" ezartzea luke jomuga, bide hau erabiltzeko ideia zehatzez eta programa arruntetatik hartutako adibidez hornitua. Gainera, kapitulu bat dator sarrerako deskribapen gisa, antolaketa aukerei buruzko gogoetak eta kontsiderazio teknikoei buruzko eztabaida, bai erabakiak hartzeko oinarri gisa eta bai ekipamendutik ahalik eta fruiturik handiena atera ahal izateko.

Lehenago ondo zehazten ziren programen ikus-entzulegoak. BBC-k eta ITV-k, adibidez, beren hizkuntz programak adin jakin bateko eskolaumeentzat edo "helduentzat" zirela adierazten zuten sarritan; hortik ondorioztatzen zen materiala talde horretan sartzen zirenentzat eta ez besterentzat zela egokia. Oraintsuago, esperientziak hesi horiek kentzera eraman du jendea. Ohartu baitira "etengabeko hezkuntza"rako programak eskolan ere erabil daitezkeela, eta alderantziz. Egokitzapena errazagoa da, programa guztiekin batera ustiatze-teknika desberdinak aukeratzen laguntzen duten transkribapenak edo irakasleen oharrak baitoaz, ikasle taldearen zer-nolakoen arabera. Era bertsuan, ingelesa hizkuntza arrotz gisa hartzen duen munduaren eta Bretainia Handiko hizkuntza arrotzen irakaskuntzaren arteko hesiak desagertu egin dira neurri handi batean, eta garbi geratu da ikasgelako jardueratarako ideiak edozein hizkuntzarekin gerta daitezkeela baliagarri.

Hala bada, irakurleak ingelesez eta frantsesez dauden adibideak aurkituko ditu Bideoari bere mamia ateratze n honetan. Baina jardueren eustazpi diren ideiak edozein hizkuntzari aplika dakizkioke gehienetan. Ildo beretik, adibide bat "helduentzat" litekeen programatik ateratakoa izan daiteke, baina oso ideia eta teknika gutxi dira hizkuntz irakaskuntzaren sail osoan zehar ustiagarri ez direnak , hala ikasle gazteagoekin nola zaharragoekin.

HABEren liburutegian