Ahozko interakzioa ikasgelan

Argitaratua: Friday, 13 July 2018, 10:50 AM
Sonia Eusebio

Artikulu hau irakasleentzat baliagarria izatea espero dugu, ikasgelan gure ikasleen ahozko adierazpena sustatzeko eta interakzioa, komunikazio-jarduera bat ez ezik, irakaskuntza-ikaskuntzarako ikuspegi bat ere badelako ideia zabaltzeko.


https://doi.org/10.54512/LUMZ8835